Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

EU-registratie

2002

Werkzame stof
Samenstelling

Injectievloeistof, 0,67 ml: 100 mg anakinra

Fabrikant/Leverancier

Amgen Europe BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Reumatoïde artritis (= reuma)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Kinderen, jonger dan 18 jaar

Levende vaccins

Nierfunctiestoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft)

Tijdens gebruik van dit medicjn zwangerschap voorkómen.

Neem contact op met uw (huis)arts als u tijdens gebruik van dit medicijn toch zwanger wordt.

Borstvoeding

Na injectie van dit medicijn na geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn blokkeert de nadelige effecten, waaronder reumatoïde artritis, van te hoge concentraties interleukine-1
in de weefsels.

Bijwerkingen

Bloedbeeld-veranderingen, o.a. laag aantal witte bloedcellen. Hierdoor kan de kans op infecties met o.a. koorts of keelpijn zijn verhoogd.

Hoofdpijn, licht tot matig (meestal)

Infecties , ernstige, zoals long- of bot-ontstekingen.

Injectieplaats: ontsteking, pijn, bloeduitstortingen

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen (= interacties) van belang met andere middelen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Dit middel kan door uzelf of door een arts of verpleegkundige worden toegediend.

Dit medicijn wordt gewoonlijk 1 x daags rond hetzelfde tijdstip van de dag geïnjecteerd.

Warm de injectieoplossing vóór gebruik eerst op tot kamertemperatuur.

Wissel bij iedere injectie de plaats van injectie om plaatselijke bijwerkingen te voorkómen.

Belangrijk

Indien u dit medicijn zelf wilt en kunt injecteren, zal de arts of verpleegkundige u uitleggen hoe u dat moet doen (zie hiervoor ook rubriek 6 van de bijsluitertekst)

Vraag uw arts of verpleegkundige om nieuwe uitleg als u niet (meer) precies weet hoe u dit medicijn moet gebruiken.

Hoe te bewaren?

In de verpakking in de koelkast bij 2-8oC (niet in het vriesvak!)
NB Gebruik de oplossing niet als u denkt dat hij bevroren is geweest!

Na opwarmen tot 20-25oC moet de oplossing uiterlijk binnen 12 uur worden gebruikt.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017