Met of zonder recept

Dit medicijn is zonder recept verkrijgbaar bij de apotheek.

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 110305

Werkzame stof

Hypericine

Geneesmiddelgroep

Kruiden, geneeskrachtig

Samenstelling

Filmomhulde tablet met:
HYPERICUM PERFORATUM METHANOLISCH (80 pCt.) DROOG EXTRACT (3-6 = 1)

Fabrikant/Leverancier

Cassella-med GmbH & Co. KG

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Kruidengeneesmiddel voor de behandeling van milde tot matige depressieve klachten.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Kira® is niet goedgekeurd voor gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Als u overgevoelig bent voor (zon)licht.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven of niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Geen gegevens beschikbaar.

Hoe werkt het?

De toepassing berust uitsluitend op langdurige gebruikservaring en niet op klinisch bewijs.

Bijwerkingen

Er kunnen maag- en darmklachten (zoals misselijkheid, abdominale krampen) of allergische
huidreacties optreden. De frequentie hiervan is onbekend.

Indien na inname van dit geneesmiddel andere bijwerkingen optreden dan hierboven aangegeven, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wisselwerkingen

De werking van de volgende
geneesmiddelen kunnen verminderen:

Middelen tegen neerslachtigheid (antidepressiva) zoals nortriptyline en amitriptyline;

Benzodiazepinen toegepast als slaapmiddel (hypnotica) zoals midazolam;

Diverse triptanen voor neurologische aandoeningen;

Remmers van het immuunsysteem bijvoorbeeld bij orgaantransplantaties en auto-immuunziekten:
ciclosporine, tacrolimus, sirolimus;

Antistollingsmiddelen van het coumarinetype, zoals acenocoumarol en fenprocoumon;

Middelen tegen epilepsie (vallende ziekte) (anti-epileptica): fenobarbital, fenytoïne en carbamazepine;

Remmers van het HIV-virus: dit geldt voor zowel de protease remmers, zoals bijvoorbeeld indinavir, als
voor non-nucleotide reverse transcriptase remmers zoals efavirenz en nevirapine;

Middelen toegepast bij kanker (oncolytica) zoals imatinib en irinotecan;

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen is echter alleen zinvol wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts (bijv. tijdens de controle). Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit kruidenmiddel is zonder recept verkrijgbaar en wordt niet vergoed door uw verzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Er zijn geen gevallen van overdosering gerapporteerd.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017