Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 14942

Werkzame stof

Estradiol (= estrogeen hormoon) en noretistheron (= progestageen hormoon).

Geneesmiddelgroepen

Middelen bij overgangsklachten

Overige estrogeen-progestageen-combinaties

Samenstelling

Kalender-verpakking met 28 tabletten: 2 mg estradiol-hemihydraat en 0,5 mg norethisteron per tablet

De tabletten bevatten lactose.

Fabrikant/Leverancier

Novo Nordisk

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 24632//14942

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Estrogeen-tekort (= estrogeen-deficiëntie) tijdens de overgang (= menopauze) bij intacte baarmoeder (= uterus) of na verwijdering van de eierstokken (= ovariëctomie).

Voorkómen (= preventie) van bot-ontkalking tijdens de overgang (= post-menopauzale osteoporose)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Aderwand-ontsteking met stolselvorming (= tromboflebitis)

Baarmoeder-woekeringen (= uterus-hyperplasie)

Corticosteroïd-gebruik, vroeger; waarbij geelzucht, zwangerschapsherpes of beenverharding (= osteosclerose) optrad

Geelzucht, door galstuwing (= cholestatische icterus)

Lever-aandoeningen

Overgevoeligheid voor dit middel of voor één of meer van de bestanddelen

Porfyrie (= erfelijke stoornis in de aanmaak van rode bloedkleurstof)

Trombose en/of embolie (= trombo-embolische aandoeningen)

Tumoren, die gevoelig zijn voor oestrogene hormonen

Vaginale bloedingen, onverklaarde

Zwangerschap

Zwangerschappen, eerdere; waarbij geelzucht, zwangerschapsherpes of beenverharding (= osteosclerose) optrad

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens zwangerschap.

Borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Oestrogene hormonen hebben een gunstige werking op de botmassa en verminderen de overgangsklachten (= climacterische klachten).

Het progestagene hormoon vermindert het risico op baarmoederkanker (= endometrium-carcinoom).

Gebruik van dit medicijn voorkomt onttrekkingsbloedingen.

Bijwerkingen

Acne

Alvleesklier-ontsteking (= pancreatitis)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), vooral bij hoge doseringen

Bloedverlies, vaginaal, vooral gedurende de eerste maanden van de behandeling

Borsten, gespannen en pijnlijk

Braken

Galstenen (= cholelithiasis)

Geelzucht

Haaruitval (= alopecia)

Hoofdpijn

Huid, levervlekken (= chloasma)

Huidreacties, allergische

Huidsmeer (= seborroe)

Jeuk

Leverfunctie-stoornissen

Misselijkheid (= nausea)

Stemmingsveranderingen

Trombose, vooral bij hoge doseringen

Virilisatie-verschijnselen (optreden van mannelijke kenmerken), in lichte mate

Vocht, vasthouden van (= vocht-retentie)

Wisselwerkingen

Medicijnen die de lever-enzym-functies stimuleren, zoals barbituraten en rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®)

Hoe te gebruiken?

Eén tablet per dag -bijvoorbeeld voor het slapen gaan- innemen (zie ook etiket en zo nodig de bijsluiter in de verpakking)

De tabletten moeten ononderbroken (= continu) worden gebruikt. Er mag dus geen tablet-vrije periode worden ingelast.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen is echter alleen zinvol wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kan het zijn dat de klachten niet verdwijnen en langer duren dan nodig is of zelfs verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet méér medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit medicijn of wanneer u van plan bent de dosering te veranderen.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer uw medicijnen niet met medicijnen die u heeft bewaard of met zelfzorg-medicijnen. Dat kan leiden tot ongewenste wisselwerkingen en zelfs of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn andere (zelfzorg)medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij onvoldoende vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Gebruik uw de medicijnen tenminste tot de volgende controle.
Overleg eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts tijdens de controles.
Vertel uw arts of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosering moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Kliogest®

Bijzonderheden

Dit middel bevat lactose als hulpstof.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over gegevens over de mogelijke verschijnselen na overdosering van dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Belangrijk

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een (huis)arts, poli of ziekenhuis gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.

Bijsluiters

Kliogest
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017