Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer

RVG 101308-13

Werkzame stof

Quetiapine

Geneesmiddelgroep

nieuwere of atypische anti-psychotica

Samenstelling

Tabletten, omhuld: 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg of 300 mg quetiapine per tablet

Startpakket: (6 x 25 mg ) + (3 x 100 mg) + (1 x 200 mg)

Fabrikant/Leverancier

Adamed Sp. z o. o.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Schizofrenie

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Kinderen jonger dan 18 jaar (tenzij de arts anders voorschrijft)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor de werkzame stof, voor en van de hulpstoffen of voor andere benzodiazepinen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegeven om een eventuele schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicjn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en -met name aan het begin van de behandeling- slaperigheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het besturen of bedien van machines, ernsitge hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn vermindert wanen, hallucinaties (= waanvoorstellingen) en andere denkstoornissen of doet deze geheel verdwijnen (= anti-psychotische werking).

Bijwerkingen

Bloedbeeldveranderingen, voorbijgaande

Bloeddrukdaling, bij opstaan (= orthostatische hypotensie)

Bloedwaarde-veranderingen, voorbijgaande

Duizeligheid

Droge mond

Gewichtstoename

Hartfrequentie, toename (= tachycardie)

Lichamelijke zwakte (= asthenie)

Neusverkoudheid (= rhinitis)

Slaperigheid, vooral bij het begin van de behandeling

Spijsverteringsstoornissen (= dyspepsie)

Verstopping (= obstipatie)

Wisselwerkingen

Alcohol en andere centraaldempende middelen

Fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®) en mogelijk ook andere middelen die de leverenzym-activiteit stimuleren, zoals barbituraten, carbamazepine en rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®)

Geneesmiddelen die bepaalde leverenzymen remmen, zoals macrolide antibiotica, imidazolen, bepaalde antidepressiva (o.a. nefazodine/Dutonin®, fluvoxamine/Fevarin®, fluoxetine/Prozac®) en bepaalde anti-HIV-middelen ( = HIV-protease-remmers)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet m??r dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-geneesmiddelen niet op eigen initiatief met medicijnen, die de dokter heeft voorgeschreven, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen aangaande uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien een andere dosering of andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts en eventuele coach of begeleider. Vertel hen ook of u wel of niet tevreden bent over het voorgeschreven medicijn. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u dat gerust met uw arts of apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen na overdosering ook bijwerkingen optreden (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017