Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Lanreotide

Geneesmiddelgroep

Hypothalamus-hormonen

Samenstelling

Somatuline® poeder voor suspensie voor injectie (+ 2 ml oplosmiddel): 30 mg lanreotide-acetaat

Fabrikant/Leverancier

Somatuline®: Ipsen Farmaceutica BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Acromegalie

Carcinoïden

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor één of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens zwangerschap.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn heeft een werking die vergelijkbaar is met het natuurlijke somatostatine, dat de werking van het groeihormoon somatropine remt.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Braken, meestal afnemend in de loop van het gebruik

Buikpijn, meestal afnemend in de loop van het gebruik

Diarree, meestal afnemend in de loop van het gebruik

Dunne ontlasting, meestal afnemend in de loop van het gebruik

Eetlust, verminderde (= anorexie), meestal afnemend in de loop van het gebruik

Galstenen

Injectieplaats: pijn en roodheid

Maagdarm-klachten, meestal afnemend in de loop van het gebruik

Misselijkheid, meestal afnemend in de loop van het gebruik

Winderigheid (= flatulentie), meestal afnemend in de loop van het gebruik

Wisselwerkingen

Ciclosporine (Neoral®, Sandimmune®)

Medicijnen die -na inname via de mond (= oraal)- via maag en darm worden opgenomen in het lichaam

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Meer informatie

Bijsluiter bij Somatuline®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017