Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 100105
RVG 100115

Werkzame stof

Lansoprazol

Geneesmiddelgroep

Protonpomp-remmers

Samenstelling

Capsules met gereguleerde afgifte: 15 mg of 30 mg lansoprazol per capsule

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Sandoz B.V.
RVG 31123-4
RVG 32983-4

Focus Farma BV
RVG 31537-8
RVG 33549-52

Mylan BV
RVG 32791-2
RVG 105430-1

Arrow Generics Limited
RVG 33069-70

Pharmachemie BV
RVG 33989-90

Centrafarm Services BV
RVG 35337-8

Actavis BV
RVG 100105
RVG 100115

Bluefish Pharmaceuticals
RVG 33071-2

Momaja s.r.o.
RVG 112550-1

Teva Nederland B.V.
RVG 114235-6

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Behandeling en voorkómen van (= preventie) maag-/darm-zweren (= ulcus pepticum), al of niet als gevolg van een infectie met Helicobacter pylori

Slokdarm-aandoeningen t.g.v. terugvloeiing van actief maagsap in de slokdarm (= reflux oesofagitis

Zollinger-Ellison-syndroom (= overmatige maagzuur-productie en maag-darmzweren t.g.v. maagtumor)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en slaperigheid (zelden) veroorzaken en zo uw reactie- en concentratievermogen negatief beïnvloeden.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het besturen of bedienen van machines, hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de zogenaamde 'zuurpomp' van de maagwand. Hierdoor neemt productie en afgifte van maagzuur door de maagwand snel en langdurig af en wordt het maagsap minder zuur (= hogere pH-waarde). Hierdoor kunnen klachten ten gevolge van overmatige zuurproductie snel verdwijnen en/of kan een maagdarmzweer of -ontsteking genezen.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter in de verpakking voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Bloedarmoede (= anemie)

Bloedplaatjes, vermindering aantal (= trombocytopenie)

Braken

Diarree

Dikke darm-ontsteking (= colitis)

Droge mond

Duizeligheid

Gewrichtspijn

Hoofdpijn

Huidreacties, allergische (o.a. uitslag, jeuk)

Koorts

Leverfunctie-stoornissen

Misselijkheid

Moeheid

Slaperigheid (zelden)

Spierpijn

Verstopping (= obstipatie)

Vochtophoping in armen of benen (= perifeer oedeem)

Witte bloedlichaampjes, toename van bepaald type (= eosinofilie)

Witte bloedlichaampjes, afname van bepaald type (= leukopenie)

Wisselwerkingen

Medicijnen waarvan de opname in het lichaam (= resorptie) afneemt bij verlaging van de zuurgraad (= pH) in de maag, zoals ketoconazol (= Nizoral®)

Medicijnen die door het leverenzym cytochroom P450 worden omgezet

Theofylline

Maagzuurbindende en -neutraliserende geneesmiddelen (= antacida)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en zo nodig de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De capsules ten minste 30 min vóór of ná het ontbijt heel innemen met water.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering) kunnen de bestaande klachten langer duren dan nodig is of zelfs verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven door de dokter.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en soms zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven door de dokter.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verandert.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

U kunt recept-medicijnen beter niet zelf combineren met zelfzorg-medicijnen . Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij gebrek aan vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts (bijv. tijdens de controle).

Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat het beste met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar, maar wordt niet vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook recept-medicijnen (= UR-geneesmiddelen) slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over gegevens over de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017