Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 109342

Werkzame stof

Bendamustine

Geneeesmiddelgroep

Antikankermiddelen: Alkylerende middelen

Samenstelling

Poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, 2,5 mg/ml.

Fabrikant/Leverancier

Astellas Pharma GmbH

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Chronische Lymfatische Leukemie (CLL)

Non Hodgkin lymfoom

Multipel myeloom, als een behandeling met thalidomide of bortezomib niet geschikt voor is.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Als u een infectie heeft, vooral wanneer dit samengaat met een vermindering van witte
bloedcellen (leukocytopenie);

Als u ernstige leverproblemen heeft (schade aan de functionele cellen van de lever);

Als uw huid of oogwit geel wordt vanwege lever- of bloedproblemen (geelzucht);

Als u een ernstig verstoorde beenmergfunctie heeft (beenmergdepressie) en ernstige
veranderingen in het aantal witte bloedcellen en bloedplaatjes

Overgevoeligheid voor dit middel of vergelijkbare middelen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn kan schadelijkheid zijn tijdens de zwangerschap.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Tot 6 maanden na het gebruik van dit medicijn door man of vrouw zwangerschap voork¢men .

Borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de borstvoeding of na injectie van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Van een belangrijk aantal geneesmiddelen tegen kanker ('chemokuur', 'hormoonkuur', 'anti-hormoonkuur') is bekend dat ze tijdens de zwangerschap schadelijk kunnen zijn. Van de meeste andere is dat niet precies bekend, maar wordt -vanwege hun invloed op de celdeling- schadelijkheid tijdens de zwangerschap niet uitgesloten .

Veel medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo via de moedermelk de baby. Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist of u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u tijdens de zwangerschap of borstvoeding medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt.

Raadpleeg altijd eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Er zijn geen studies verricht naar effecten op het vermogen om auto te rijden of machines te
gebruiken.

Bestuur geen auto en gebruik geen machines als u last heeft van bijwerkingen zoals duizeligheid of gebrek aan coördinatie.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de groei en deling van kanker-cellen.

Bijwerkingen

Leukocytopenie (= verminderd aantal witte bloedcellen) en trombocytopenie (= verminderd aantal bloedplaatjes)

Braken

Eetlust, verminderde (= anorexia)

Huid, verslechtering van bestaande huidkanker-aandoeningen

Infecties, die zich normaal niet voordoen (= opportunistische infecties)

Koorts

Misselijkheid (= nausea)

Vermoeidheid

Ontsteking van slijmvliezen

Overgevoeligheidsreacties, zoals ontsteking van de huid en galbulten.

Diarree

Obstipatie

Rillingen

Haaruitval

Slapeloosheid

Pijn

Wisselwerkingen

Niet gebruiken in combinatie met een gele-koortsvaccinatie.

Hoe te gebruiken?

Dit middel moet door een arts worden toegediend.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet precies (meer) weet of wanneer u dat bent vergeten .

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

De injectieflacon in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Niet van toepassing.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar toch slechts ten dele of in het geheel niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Momenteel beschikken wij niet over informatie betreffende de mogelijke verschijnselen na overdosering.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Bijsluiters

Levact
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017