Met of zonder recept

Dit middel is ook zonder recept verkrijgbaar (= NR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Levonorgestrel (= progestageen hormoon)

Geneesmiddelgroep

'Morning after'-middelen

Samenstelling

Norlevo® tabletten: 750 microgram en 1,5 mg levonorgestrel per tablet

Levonorgestrel Teva Tabletten: 1,5 mg levonorgestrel per tablet

Fabrikant/Leverancier

Norlevo®: Laboratoire HRA Pharma
RVG 24996
RVG 32303

Levonorgestrel Teva: Teva Nederland B.V.
RVG 111790

Levonorgestrel Actavis: Actavis Group PTC ehf
RVG 111882
RVG 111890

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Nood-anticonceptie (= 'morning after pil'), na onbescherm geslachtsverkeer, bij na verkeerd pil- of condoomgebruik of andere vormen van anticonceptie.

De tabletten moeten binnen liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 72 na onbeschermd gelachtsverkeer of falen van de anticonceptie worden ingenomen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen indicaties tegen gebruik van dit medicijn.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Voor zover bekend heeft dit medicijn geen negatieve invloed op de ontwikkeling van de vrucht als na gebruik toch zwangerschap optreedt.

Borstvoeding

De werkzame stof wordt uitgescheiden in de moedermelk.

Geef bij gebruik van dit medicijn borstvoeding vlak voor inname van de tablet en sla daarna de eerstvolgende borstvoeding over.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn voorkomt zwangerschap (= anticonceptieve werking) door de eisprong (= ovulatie) te onderdrukken (= anovulatore werking). Daarnaast voorkomt het de innesteling van een bevruchte eicel in de baarmoederwand.

Bij gebruik binnen 24 uur na de mogelijke bevruchting wordt in ca. 95%, tussen 24-48 uur ca. 85% en tussen 48-72 uur ca. 58% van de gevallen zwangerschap voorkómen.

Bijwerkingen

Borsten, gevoelig of pijnlijk

Bloedingen, onregelmatige

Braken

Doorbraakbloedingen

Duizeligheid

Hoofdpijn

Misselijkheid (= nausea)

Pijn in de onderbuik

Vermoeidheid

Belangrijk

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer zich tijdens het gebruik van dit middel effecten die u niet kent of verwacht voordoen, kan dat wijzen op een bijwerking, op een wisselwerking met een ander geneesmiddel, voedsel of drank, op een overgevoeligheidsreactie of op een allergische reactie. Neem in dat geval contact op met uw huisarts of apotheker.

Het is in mogelijk dat u overgevoelig bent (of wordt) voor een bepaalde stof in dit middel. Als u weet dat u overgevoelig bent voor dit middel, moet u dat behalve aan uw huisarts ook aan een vervangende arts of medisch specialist vertellen. U krijgt dan waarschijnlijk een ander middel voorgeschreven.

Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit middel.

Wisselwerkingen

Geneesmiddelen, die de activiteit van lever-enzymen stimuleren, zoals barbituraten (o.a. fenobarbital), carbamazepine (Carbymal®, Tegretol®), fenytoïne(= Diphantoïne®, Epanutin®) en andere middelen tegen epilepsie (= anti-epileptica), primidon (= Mysoline®), bepaalde schimmelmiddelen (= anti-mycotica) zoals griseofulvine, en rifabutine (= Mycobutin®), rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®) en ritonavir (= Norvir®)

Belangrijk

Vertel behalve aan uw huisarts ook aan een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Op die manier kunt u wisselwerkingen met andere geneesmiddelen voorkómen.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen.

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De twee tabletten moeten binnen liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 72 na onbeschermd gelachtsverkeer of falen van de anticonceptie worden ingenomen.

De tabletten kunnen op elk moment van de menstruatie-cyclus worden ingenomen.

De anticonceptie-pil kan na het gebruik van dit medicijn verder volgens voorschrift worden geslikt.

Na gebruik van dit medicijn wordt voor alle zekerheid aanbevolen tot de volgende menstruatiecyclus tidjens geslachtsverkeer extra beschermende maatregelen te nemen (bijv. gebruik van condooms) om zwangerschap te voorkomen.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

De betrouwbaarheid van dit medicijn staat en valt met correct gebruik; dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Combineren

Als u dit medicijn combineert met andere recept- of zelfzorg-medicijnen kan dat de betrouwbaarheid verminderen. Hierdoor loopt u een grotere kans zwanger te worden.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker wanneer u naast de pil andere recept-geneesmiddelen of zelfzorgmedicijnen gebruikt of wil gaan gebruiken.

Medicatiebegeleiding

Ga naar de pil-watch van ConsuMed

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is ook zonder doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom niet vergoed.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Norlevo®

Bijzonderheden

Deze pil wordt ook 'morning after pil' genoemd.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017