Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Lidocaïne en epinefrine (= adrenaline)

Geneesmiddelgroep

Plaatselijke verdovingsmiddelen (= lokale anaesthetica)

Samenstelling

Zie Lignospan® of Xylocaine/Epinefrine Injecties

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Verdoving , voorkómen (= preventie) en/of bestrijden van pijn door plaatselijke verdoving (= lokale, intra-orale infiltratie- en geleidingsanesthesie) of door toediening via het ruggenmerg (spinale, lumbale of epidurale anesthesie).

Blokkade van de sympathische zenuwen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Hart- en vaat-aandoeningen (= cardiovasculaire aandoeningen)

Organen met eind-arteriën, zoals vingers, tenen, oren, neus en penis.

Overgevoeligheid of allergie voor één of meer bestanddelen in dit middel of vergelijkbare, verdovende middelen van het amide-type

Overgevoeligheid of allergie voor methylparabenen en/of sulfiet (met name bij astma-patiënten)

Schildklierhormoon-productie, verhoogde (= hyperthyreoïdie)

Suikerziekte (= diabetes mellitus)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend zonder bezwaar tijdens de zwangerschap als plaatselijk verdovend middel (= lokaal-anestheticum) volgens voorschrift worden toegepast.

Borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar als plaatselijk verdovend middel (= lokaal-anestheticum) volgens voorschrift worden toegepast.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan na snelle toediening of het per ongeluk toedienen via een bloedvat (= intravasculaire injectie) o.a. een licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, sufheid en wazig zien veroorzaken.

Hoe werkt het?

Dit medicijn blokkeert de prikkelgeleiding via de zenuwbanen, waardoor de pijngewaarwording minder wordt of geheel wordt geblokkeerd (= anaesthesie).

De werking treedt snel in en duurt 1-2 uur.

Bijwerkingen

Centrale zenuwstelsel-stoornissen, zoals bevingen (= tremoren), licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, wazig zien, sufheid, spierschokken, bewusteloosheid, ademhalingsstilstand, kunnen optreden na overdosering, snelle toediening of toediening via een bloedvat (= intravasculaire toediening)

Hart- en vaatreacties (= cardiovasculaire reacties), zoals bloeddrukdaling (= hypotensie) en hartfunctie-vermindering (= myocard-depressie), kunnen optreden na overdosering, snelle toediening via een bloedvat (= intravasculaire toediening)

Wisselwerkingen

Antidepressiva, bepaalde (tricyclische antidepressiva)

Anti-stollingsmiddelen (= anti-coagulantia = 'trombose-middelen')

Cyclopropaan en vergelijkbare anaesthetica

Digitalis-preparaten (o.a. Lanoxin®)

Bèta-blokkers

Halothaan en vergelijkbare anaesthetica

Heparine

Pijnstillers (= analgetica) van het type prostaglandine-synthetase-remmer (= NSAID's)

Plasmavervangende middelen van het dextraan-type

Vaatvernauwende middelen

Hoe te gebruiken?

De injecties worden door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Lignospan® of Xylocaine/Epinefrine®

Bijzonderheden

Zie Lignospan® of Xylocaine/Epinefrine Injecties

Overdosering

Bevingen (= tremoren), licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, wazig zien, blauw worden (= cyanose), sufheid, spierschokken (= convulsies), bloeddrukdaling, verminderde hartwerking, bewusteloosheid, ademhalingsstilstand

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017