Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Introductiejaar

1978

Werkzame stof

Lidocaïne

Geneesmiddelgroepen

Plaatselijke verdovingsmiddelen (= lokaal-anaesthetica)

Hartritme-normaliserende middelen (= anti-aritmica)

Samenstelling

Injectievloeistoffen: 10 mg en 20 mg lidocaïne-hydrochloride per ml

De injectievloeistoffen kunnen natriummetabisulfiet als conserveermiddel bevatten (zie bijsluiter).

Infusievloeistof: 100 mg/10 ml

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Fresenius Kabi Nederland B.V.
RVG 51673-4

Centrafarm B.V.
RVG 55119 (infusie)
RVG 55126

Claris Lifesciences UK Limited
RVG 111018-9

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Voorkómen van (= preventie) en behandeling van toename van de hartfrequentie (ventriculaire tachycardie) na een hartinfarct, tijdens algehele verdoving (= anaesthesie), tijdens of na een hart-onderzoek of -operatie en na overdosering met digitalis-preparaten.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Atrio-Ventriculair block (= AV-block) van het hart, indien 2e- of 3e graads

Hartprikkel-geleidingsstoornissen andere dan door AV-block

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen (o.a. methylparabeen )of voor andere, verdovende middelen van het amide-type

Overgevoeligheid voor het conserveermiddel

Shock, wanneer niet door hart-aandoening (= niet-cardiale shock)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van gebruik van dit medicijn als hartmiddel (anti-aritmicum) tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Borstvoeding

Dit medicijn kan in kleine hoeveelheden in de moedermelk terechtkomen.

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar volgens voorschrift worden toegepast.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan na snelle toediening of toediening via een bloedvat of overdosering (= intravasculaire injectie) o.a. een licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, sufheid en/of wazig zien veroorzaken.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de prikkelgeleiding over het hart.

De anti-aritmische werking op het hart begint na injectie in het bloed (= intraveneuze injectie) na 1-2 minuten, is na 15-20 minuten maximaal en duurt 1-2 uur.

Bijwerkingen

Centrale zenuwstelsel:

Ademhalingsproblemen

Bewusteloosheid (coma)

Bevingen (= tremoren)

Duizeligheid

Gezichtsstoornis (wazig zien)

Lichtgevoel in het hoofd

Spierschokken (convulsies)

Spraakstoornissen

Sufheid (= sedatie)

Hart- en vaatstelsel:

Bloeddrukdaling (= hypotensie)

Hartfalen

Hartritme-stoornissen (= aritmieën)

Wisselwerkingen

Anti-aritmica (= hartritme-normaliserende middelen)

Anti-stollingsmiddelen (= anti-coagulantia = 'trombose-middelen')

Bèta-blokkers

Cimetidine (= Tagamet®)

Fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®)

Heparine

Middelen die het bloedkalium-gehalte van het bloed verlagen

Pijnstillers (= analgetica) van het type prostaglandine-synthetase-remmer (= NSAID's)

Plasmavervangende middelen van het dextraan-type

Vaatvernauwende middelen

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespeek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Lidocaïne Injecties

Bijzonderheden

De injectievloeistoffen kunnen natriummetabisulfiet als conserveermiddel bevatten (zie bijsluiter).

Overdosering

- bevingen (= tremoren)
- licht gevoel in het hoofd
- duizeligheid
- wazig zien
- blauw worden (= cyanose)
- sufheid
- spierschokken (= convulsies)
- bloeddrukdaling (= hypotensie)
- verminderde hartwerking
- bewusteloosheid (= coma)
- ademhalingsproblemen
- ademhalingsstilstand

In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017