Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 113654

Werkzame stof

Lidocaïne

Geneesmiddelgroep

Plaatselijke verdovingsmiddelen (= lokale anaesthetica)

Samenstelling

Elke pleister van 10 cm x 14 cm bevat 700 mg (5% w/w) lidocaïne.

Fabrikant/Leverancier

Grünenthal B.V.

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Neuralgie (Postherpetische neuralgie).

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een van de bestanddelen of voor andere plaatselijk verdovende middelen (= lokaal-anaesthetica) van het amide-type

Op beschadigde huid of open wonden.

Zwangerschap en borstvoeding

Versatis® mag niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt, tenzij strikt noodzakelijk.

Borstvoeding

Dit medicijn kan in kleine hoeveelheden in de moedermelk terechtkomen.

Versatis® kan voor zover bekend tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar volgens voorschrift worden toegepast.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Het is onwaarschijnlijk dat Versatis® invloed heeft op de rijvaardigheid en het vermogen om machines
te bedienen. Daarom mag u voertuigen besturen en machines bedienen terwijl u Versatis® gebruikt.

Hoe werkt het?

Dit medicijn blokkeert de prikkelgeleiding via de zenuwbanen, waardoor de gewaarwording van pijn plaatselijk (= lokaal) minder wordt of geheel wordt geblokkeerd (= anaesthesie).

De werking begint na 1-5 minuten en duurt 10-15 minuten.

Bijwerkingen

Overgevoeligheidsreacties (zelden)

Huidbeschadiging en huidwonden.

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van belang met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

De aanbevolen dagelijkse dosering is één tot drie pleisters ter grootte van de pijnlijke gebieden van
uw huid

Versatis® mag in kleinere stukken worden geknipt zodat ze op het aangedane gebied passen.

U mag niet meer dan 3 pleisters tegelijk gebruiken.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Niet van toepassing.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele vergoed of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Verwijder de oude pleister door deze langzaam los te trekken. Als de pleister niet gemakkelijk loslaat, kunt u deze een paar minuten in warm water laten weken vóór u de pleister verwijdert.

Overdosering

Duizeligheid, wazig zien, bevingen (= tremoren) gevolgd door sufheid, spraakstoornissen, bloeddrukdaling (= hypotensie), spierschokken (= convulsies) en bewusteloosheid

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017