Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 11146

Werkzame stof

Tibolon

Geneesmiddelgroep

Oestrogenen

Samenstelling

Tablet: 2,5 mg tibolon (oestrogeen hormoon)

Fabrikant/Leverancier

Organon Nederland BV

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 22656//11146
RVG 105209//11146

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 23402//11146
RVG 111058//11146

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Climacterische klachten (= overgangsklachten), zoals rood worden en warm gevoel in gezicht en hals en zweten (= opvliegers), na de menopauze (= postmenopauzale klachten) of na verwijdering van de eierstokken (= ovariëctomie)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Hart- en vaataandoeningen (= cardiovasculaire aandoeningen), waarbij sprake is van vaatwand-ontsteking (= tromboflebitis) en bloedstolselvorming (trombo-embolie)

Hersen-bloedvat-aandoeningen (= cerebrovasculaire aandoeningen), waarbij sprake is van vaatwand-ontsteking (= tromboflebitis) en bloedstolselvorming (trombo-embolie)

Leveraandoeningen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Tumoren, die gevoelig zijn voor oestrogene hormonen

Vaginale bloedingen, zonder duidelijke oorzaak

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens zwangerschap.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding of niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Oestrogene hormonen hebben een gunstige werking op de botmassa en verminderen de overgangsklachten (= climacterische klachten).

De werking van dit medicijn begint binnen enkele weken en is na ca. 3 maanden optimaal.

Bijwerkingen

Bloedstollingsstoornissen

Bloedvet-gehalte van het bloed, afname (= daling van het triglyceriden- en HDL-cholesterol-gehalte)

Duizeligheid

Haargroei, in het gezicht

Hoofdpijn

Huid, toegenomen afscheiding van huidsmeer (= seborroïsche dermatose)

Leverfunctie-stoornissen

Lichaamsgewicht, veranderingen

Vaginale bloedingen

Vochtophoping (= oedeem)

Wisselwerkingen

Medicijnen die de omzetting van dit medicijn in de lever versnellen, zoals barbituraten (o.a. fenobarbital), fenytoïne(= Diphantoïne®, Epanutin® en Rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De tabletten zonder kauwen heel doorslikken met vloeistof.

De tabletten bij voorkeur iedere dag op hetzelfde tijdstip innemen.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen is echter alleen zinvol wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kan het zijn dat de klachten niet verdwijnen, langer duren dan nodig is of zelfs verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet méér medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg altijd eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit medicijn of wanneer u van plan bent de dosering te veranderen.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij onvoldoende vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts tijdens de controles. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bijvoorbeeld bekijken of de dosering moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017