Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/13/856

Werkzame stof

Lipegfilgrastim

Geneesmiddelgroep

Hematopoietische groeifactoren (bloedaanmaak-bevorderende middelen)

Samenstelling

Injectievloeistof, flacon 0,6 ml: 10 mg pegfilgrastim per ml

Fabrikant/Leverancier

Teva-Pharma BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Neutropenie (= laag aantal witte bloedcellen), als prophylaxe bij chemotherapie geinduceerde neutropenie

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over dit middel bekend om de eventuele schadelijkheid tijdens zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel bij voorkeur niet gebruiken tijdens de zwangerschap .

Borstvoeding

Tijdens of na gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Het is niet bekend of dit medicijn invloed heeft op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn bevat een recombinant groeifactor, die in het beenmerg de vorming en afgifte van bepaalde witte bloedcellen (neutrofiele granulocyten) stimuleert.

Bijwerkingen

Botpijn

Hoofdpijn

Injectieplaats: pijn

Misselijkheid (zelden)

Pijn in gewrichten, spieren, borts, ledematen, nek, rug en algemene pijn

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend geen wisselwerkingen met andere middelen, voedsel of dranken.

Hoe te gebruiken?

Gebruikelijke dosering: 1 x daags 1 injectie onder de huid (= subcutaan) ca. 24 uur na de laatste dosis chemotherapie aan het einde van elke chemotherapie-cyclus.

In overleg met uw arts kunt u dit medicijn eventueel ook zelf injecteren.

Raadpleeg uw arst als u te veel medicijn heeft ingespoten of als u bent vergeten dit medicijn te gebruiken.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking in de koelkast bij 2-8oC (dus niet in de vriezer!).

Dit medicijn kan in de originele verpakking (buiten invloed van het licht) maximaal 3 dagen buiten de koelkast worden bewaard bij een temperatuur van maximaal 30oC.

Indien dit medicijn per ongeluk gedurende een periode van maximaal 24 uur ingevroren is geweest, mag het nog worden gebruikt.

Zie ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Houd uw nauwkeurig aan het gebruiksvoorschrift van uw arts.

Gebruik niet meer en ook niet minder van dit medicijn dan is voorgeschreven door uw arts.

Raadpleeg uw arts of apotheker als uw twijfelt aan de werkingen van dit medicijn of niet meer precies weet hoe u het moet gebruiken.

Medicatiebegeleiding

Houd uw nauwkeurig aan het gebruiksvoorschrift van uw arts.

Gebruik niet meer en ook niet minder van dit medicijn dan is voorgeschreven door uw arts.

Raadpleeg uw arts of apotheker als uw twijfelt aan de werkingen van dit medicijn of niet meer precies weet hoe u het moet gebruiken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar toch slechts ten dele vergoed of in het geheel niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie over de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017