Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddelen).

Werkzame stof

Lopinavir en ritonavir

Geneesmiddelgroep

Anti-retrovirale middelen (= HIV/AIDS-middelen)

Samenstelling

Kaletra® capsules (zachte): 133,3 mg lopinavir en 33,3 mg ritonavir per capsule

Kaletra® drank (orale oplossing): 80 mg lopinavir en 20 mg ritonavir per ml

De drank bevat propyleenglycol.

Fabrikant/Leverancier

Kaletra®: Abbott BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met HIV-virussen , (HIV-1-infectie), in combinatie met andere anti-HIV-middelen (= anti-retrovirale middelen).

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

De drank niet gebruiken bij kinderen jonger dan 2 jaar, zwangere vrouwen en patiënten met een lever- en/of nierziekte.

Gelijktijdig gebruik van oplossingen met disulfiram (= Antabus®, Refusal®) en/of metronidazol (= Flagyl®)

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

De werkzame stof in dit medicijn is werkzaam tegen HIV-type 1-virussen (= retrovirussen).

NB. Dit middel houdt de HIV-besmetting onder controle, maar geneest die niet. Ook bij gebruik van dit middel moeten daarom altijd passende maatregelen (bijv. sexuele onthouding en/of condooms) worden genomen om besmetting van anderen met HIV te voorkómen.

Bijwerkingen

Volwassenen:

Braken

Bloedingen, verergering (bij patiënten met A en/of type B)

Bloedlaboratorium-waarden, bepaalde veranderingen (verhoging bloedglucoes-gehalte, leverenzym-waarden, totaal cholesterol en triglyceriden)

Buikpijn

Diarree

Hoofdpijn

Jeuk

Misselijkheid

Ontlasting, abnormale

Slapeloosheid

Zwakte (= asthenie)

Kinderen:

Allergische reacties

Bloedbeeld-veranderingen, bepaalde

Bloedlaboratoriumwaarden, veranderingen

Braken

Huid, droge

Huiduitslag

Koorts

Smaakveranderingen

Verstopping (= obstipatie, constipatie)

Wisselwerkingen

Amiodaron (= Cordarone®)

Astemizol

Bepridil

Calcium-antagonisten, zoals felodipine, (= Plendil®, Renedil®), nicardipine (= Cardene®) en nifedipine = Adalat®)

Carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®)

Ciclosporine (= Neoral®, Sandimmune®)

Cisapride (= Prepulsid®)

Claritromycine (= Klacid®)

De pil (orale anticonceptiva), vermindering van de betrouwbaarheid

Dexamethason

Dihydropyridinen

Disulfiram (= Antabus®, Refusal®)

Efavirenz (= Stocrin®)

Erytromycine (= Eryc®, Erytrocine®)

Ergot-alkaloïden

Ethinylestradiol (o.a. in 'de pil')

Fenytoïne (Diphantoïne®, Epanutin®)

HMG-CoA-reductase-remmers (bepaald type cholesterol/lipidenverlagers)

Itraconazol (= Trisporal®, Sporanox®)

Ketoconazol (= Nizoral®)

Kinidine (= Cardioquin®)

Lidocaïne (= Xylocaïne®)

Medicijnen die de activiteit van het enzym CYP3A4 stimuleren of remmen

Methadon (= Pinadone®, Symoron®)

Metronidazol (= Flagyl®

Midazolam (= Dormicum®)

Nevirapine (= Viramune®)

Pimozide (= Orap®)

Rifabutine (= Mycobutin®)

Rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®)

Sildenafil (= Viagra®)

Sint Janskruid (= Hypericum perforatum)

Tacrolimus (= Prograft®)

Terfenadine (= Triludan®)

Triazolam (= Halcion®)

Warfarine

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Dit medicijn kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van de meeste medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekte of de klachten niet overgaan of dat u (opnieuw) ziek wordt. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven door de dokter.

Gebruik dit medicijn ook niet korter dan is voorgeschreven omdat de kans dan groter is dat de klachten weer terugkeren na stoppen met het gebruik (= recidiveren).

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot meer en soms ernstige bijwerkingen. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven door de dokter.

Vraag uw arts of apotheker altijd om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in uw medicijnen. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet of niet voldoende helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen, de dosering aanpassen en/of bekijken of u misschien in aanmerking komt voor andere medicijnen.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wanneer u geen of te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), neemt de kans toe dat het virus ongevoelig wordt (= resistent) voor het medicijn.

Gebruik daarom niet minder van dit medicijn dan de voorgeschreven hoeveelheid en gebruik het ook niet korter dan is voorgeschreven.

Gebruik dit medicijn ook niet korter dan is voorgeschreven omdat de kans dan groter is dat de klachten weer terugkeren na stoppen met het gebruik (= recidiveren).

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot meer en soms ernstige bijwerkingen. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven door de dokter.

Bespreek uw ervaringen en eventuele twijfel aan of problemen met het gebruik van dit medicijn altijd met uw arts. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat aan uw arts of apotheker vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Kaletra®

Bijzonderheden

De drank bevat propyleenglycol.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017