Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Losartan en hydrochloorthiazide

Geneesmiddelgroep

Angiotensine-II-blokkers (Losartan)

Plasmiddelen
(Hydrochloorthiazide)

Gecombineerde bloeddrukverlagers (= antihypertensiva-combinaties)

Samenstelling

Tabletten met 50 mg losartan en 12,5 mg hydrochloorthiazide per tablet.

Tabletten met 100 mg losartan en 25 mg hydrochloorthiazide per tablet.

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

HCS bvba
RVG 32759-60

Euro Registratie Collectief B.V
RVG 33157//19269
RVG 33158//23597

Pharmachemie BV
RVG 34061-2

Arrow Generics Limited
RVG 34102-3

Laboratorios Liconsa S.A.
RVG 34727-8

Mylan BV
RVG 100065
RVG 100067
RVG 106985
RVG 106989-90

Apotex Europe BV
RVG 35322-3

Laboratori Alter S.r.l
RVG 101809-10

Biofarm SP.z.o.o.
RVG 101811-2

Sandoz BV
RVG 100343
RVG 100367
RVG 106510

Axcount Generika AG
RVG 102223
RVG 102225

Actavis Group PTC ehf
RVG 105140-1
RVG 108971

Avisors cvba
RVG 104378-9

Apothecon B.V.
RVG 105781
RVG 105783

Centrafarm Services BV
RVG 103200

Ratiopharm Nederland BV
RVG 109787

Bluefish Pharmaceuticals AB
RVG 103388
RVG 103390

HCS bvba
RVG 106577

Teva BV
RVG 106540
RVG 111603-4

Aurobindo Pharma (Malta) Limited
RVG 105983-5

Ipca Produtos Farmaceuticos Unipessoal Lda
RVG 111595

Focus Care Pharmaceuticals BV
RVG 111279-80

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bloeddrukverhoging(= hypertensie), als losartan (of een andere ACE-II-receptor-blokker) of een plasmiddel (= diureticum) alleen onvoldoende effect heeft

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Kinderen (geen ervaring met dit middel)

Nierfunctie-stoornissen, ernstige, waaronder vernauwing van de nierslagaders (= nierarteriën)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of vergelijkbare middelen (andere ACE-remmers, thiazide-plasmiddelen en sulfonamiden)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan schadelijk zijn tijdens de zwangerschap.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof van dit medicijn gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.


Hoe werkt het?

Losartan en hydrochloorthiazide hebben beide een bloeddrukverlagende werking (= antihypertensieve werking).

De werkingsduur bedraagt na inname van 1 tablet ca. 24 uur.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Diarree

Duizeligheid

Glucosegehalte van bloed, verhoogd (= hyperglykemie)

Hartkloppingen

Hoofdpijn

Huiduitslag (exantheem)

Kaliumgehalte van bloed, verhoogd (= hyperkaliëmie)

Misselijkheid

Urinezuurgehalte van bloed, verhoogd (= hyperurikemie)

Vermoeidheid

Zoutbalans (= elektrolyten-balans), verstoring

Zwakte

Zweten

Wisselwerkingen

Bloedglucose-verlagende middelen (antidiabetica), die via de mond (= oraal) worden ingenomen

Corticosteroïden

Indometacine (= Indocid®)

Insuline

Kaliumzouten

Lithium (= Camcolit®, Litharex®, Priadel®)

Pijnstillers, bepaalde (= prostaglandine-synthetase-remmers, NSAID's)

Plasmiddelen (= diuretica), bepaalde (kalium-sparende)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u teveel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet m??r dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u w?l of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017