Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Lynestrenol

Geneesmiddelgroep

Progestagenen

Samenstelling

Orgametril® tabletten: 5 mg lynestrenol

Fabrikant/Leverancier

Orgametril®: Organon Nederland BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Amenorroe (zie menstruatie-stoornissen )

Baarmoederkanker , bepaalde gevallen van

Eisprong (= ovulatie), onderdrukking van (zie Menstruatie-cyclus )

Endometriose

Endometrium-hyperplasie , voorkomen van

Menorragie (zie menstruatie-stoornissen )

Menstruatie-cyclus, onderdrukken van of uitstellen van (zie Menstruatie-cyclus )

Metrorragie (zie Uterus-bloedingen )

Oligomenorroe (zie menstruatie-stoornissen )

Ovulatiepijn, onderdrukken van (zie Menstruatie-cyclus )

Premenstrueel-syndroom

Polymenorroe (zie menstruatie-stoornissen )

Uterus-bloedingen , niet functionele (= metrorragie)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Aandoeningen waarbij een risico bestaat van trombose of embolie (= trombo-embolische aandoeningen)

Geslachthormonen, indien bij eerder gebruik geelzucht, zwangerschapsherpes en/of beenverharding (= osteosclerose) optrad

Geelzucht, ten gevolge van galweg-verstopping (= cholestatische icterus)

Leverfunctie-stoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen

Porfyrie (= aangeboren stoornis in de vorming van rode bloedcellen)

Vaginale bloedingen, onverklaarde

Zwangerschappen, eerdere; waarbij geelzucht, zwangerschapsherpes of beenverharding (= osteosclerose) optrad

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

De werkzame stof kan worden uitgescheiden in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Dit medicijn niet tijdens de zwangerschap en/of de borstvoeding gebruiken.

Dit medicijn voorkómt geen zwangerschap en kan daarom niet als 'pil' tegen zwangerschap (= anticonceptivum) worden gebruikt.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Oestrogene hormonen hebben een gunstige werking op de wand van de baarmoeder (= endometrium), de baarmoederhals (= cervix) en de vagina.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Acne

Borsten, pijnlijke

Braken

Depressieve stemming

Doorbraakbloedingen

Duizeligheid

Gewichtsverandering

Hoofdpijn

Huidbeharing, toename (= hirsutisme)

Huidreacties, allergische

Huidsmeer, toegenomen afscheiding (= seborroe)

Huidvlekken (melasma)

Jeuk

Leverfunctie-stoornissen

Lipiden-gehalte van het bloed, veranderingen (toename LDL- en afname HDL-cholesterol)

Menstruatie, uitblijven van (= amenorroe)

Migraine

Misselijkheid (= nausea)

Nervositeit

Seks, zin in (= libido), verminderd

Vaginale (doorbraak)bloedingen, geringe (= 'spotting')

Vochtophoping (= oedeem)

Water en zouten, vasthouden van (= retentie)

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen is echter alleen zinvol wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kan het zijn dat de klachten niet verdwijnen en langer duren dan nodig is of zelfs verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet méér medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg altijd eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit medicijn of wanneer u van plan bent de dosering te veranderen.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij onvoldoende vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg ook altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts tijdens de controles. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bijvoorbeeld bekijken of de dosering moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Orgametril®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie betreffende de mogelijke verschijnselen na overdosering.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017