Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op doktersrecept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Introductiejaar

1999

Werkzame stof

Dextran '70'

Geneesmiddelgroep

Plasma-vervangingsmiddelen

Samenstelling

Infusievloeistof, flacons 500 ml: 60 g dextran '70' per liter natriumchloride-oplossing (9 g NaCl /l)

Fabrikant/Leverancier

NPBI BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hypo-volemie (= te gering circulerend bloedvolume)

Tromboflebitis

Voorkómen (= preventie) van trombose (= bloedstolselvorming) na operaties (= post-operatief)

Verbrandingen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloedingsneiging, verhoogde (= hemorragische diathese), vooral wanneer tevens sprake is van een (te) gering aantal bloedplaatjes in het bloed (= trombocytopenie) of een stoornis in de fibrine-huishouding (hypo-fibrinogenemie)

Hartfalen

Hypervolemie (= te groot circulerend bloedvolume)

Nierfunctie, sterk verminderde (= ernstige nier-insufficiëntie)

Overgevoeligheid voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid van gebruik tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Vóór toediening van dit middel tijdens de zwangerschap moet eerst preventief dextran '1' (= Promiten®) worden geven.

Borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de eventuele schadelijkheid van gebruik van dit medicijn tijdens de borstvoeding goed te kunnen beoordelen.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit middel heeft voor zover bekend geen invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn is een plasma-vervangingsmiddel dat het circulerend bloedvolume kan vergroten. Hierdoor kan o.a. shock worden voorkómen.

Dit middel vermindert de kans op de vorming van bloedstolsels (= anti-trombotische werking).

Het effect op de bloedcirculatie kan 24 uur aanhouden.

Bijwerkingen

Bloedingstijd-verlenging, bij gelijktijdige behandeling met bloedstolling-vertragende middelen (= anti-coagulantia = 'trombose-middelen')

Bloedingen uit de haarvaten (= capillaire bloedingen), versterkt

Nierfunctie-vermindering (= nierinsufficiëntie), acute

Overgevoeligheidsreacties, zoals beklemming op de borst, bloeddrukdaling, huiduitslag, koude rillingen, shock

Overvulling van het circulatiesysteem

Pseudo-samenklontering (= pseudo-agglutinatie) van de rode bloedcellen (= erythrocyten)

Wisselwerkingen

Bloedgroep-test (daaom bloed afnemen vóór toediening van dit middel)

Bloedstolling-remmende middelen (= anti-coagulantia, 'trombose-middelen', 'bloedverdunnners'), waaronder heparine

Kruisproef (daaom bloed afnemen vóór toediening van dit middel)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Niet van toepassing.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar ten dele vergoed of niet worden vergoed.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Macrodex®

Bijzonderheden

De infusievloeistof bevat behalve dextran '70' ook natrium.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017