Met of zonder recept

Dit medicijn is ook zonder recept verkrijgbaar (= niet-recept- = NR- = over-the-counter- = OTC-geneesmiddel).

Werkzame stof

Calciumcarbonaat en magnesiumcarbonaat

Samenstelling

Rennie®: Kauwtablet, anijs: 680 mg carbonaat, 80 mg magnesiumcarbonaat (bevat 463 mg saccharose en 10 mg aspartaam/5,5 mg fenylalanine)

Rennie®: Kauwtablet, 'Deflatine': 680 mg carbonaat, 80 mg magnesiumcarbonaat, 25 mg simeticon (bevat 475 mg saccharose)

Fabrikant/Leverancier

Rennie®: Roche Consumer Health

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hyperaciditeit, bestrijding van de klachten van overmatig maagzuur

Dyspepsie, vooral bij winderigheid en opgeblazen gevoel

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Kinderen met fenylpyrodruivenzuur in de urine (= fenylketonurie) mogen geen anijs-kauwtabletten gebruiken omdat die aspartaam bevatten.

Nierfunctiestoornissen, ernstige

Nierstenen

Overgevoeligheid voor dit middel of vergelijkbare middelen

Zwangere vrouwen met fenylpyrodruivenzuur in de urine (= fenylketonurie) mogen geen anijs-kauwtabletten gebruiken omdat die aspartaam bevatten.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de zwangerschap zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar worden gebruikt

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.Hoe werkt het?

Dit zelfzorg-geneesmiddel neutraliseer het maagzuur ten dele. Hierdoor neemt de zuurgraad (= aciditeit) van het maagsap tijdelijk af.

Dit middel geeft in het algemeen een snelle, maar betrekkelijk kort durende verlichting van de klachten.

Dit middel neemt niet de oorzaak van de verhoogde maagzuurproductie weg.

Bijwerkingen

Alkalose (zuur-tekort), na langdurig gebruik van hoge doses

Bloeddrukverlaging (= hypotensie), na langdurig gebruik van hoge doses,

Bewusteloosheid (= coma), na langdurig gebruik van hoge doses

Boeren (= ructus) door koolzuurontwikkeling in de maag)

Calciumgehalte in bloed, verhoogd (= hypercalciëmie), na langdurig gebruik van hoge doses

Diarree

Hartfrequentie, afname (= bradycardie), na langdurig gebruik van hoge doses

Hoofdpijn, na langdurig gebruik van hoge doses

Maagdarmzweer-doorboring (= ulcus-perforatie)

Misselijkheid, na langdurig gebruik

Niersteenvorming, na langdurig gebruik van hoge doses

Prikkelbaarheid, na langdurig gebruik van hoge doses

Spierzwakte, na langdurig gebruik van hoge doses

Sufheid (= sedatie), na langdurig gebruik van hoge doses

Verstopping (= obstipatie)

Zuurproductie, plotseling sterk verhoogde (= reflectore zuurproductie)

Wisselwerkingen

Ciprofloxacine (= Ciproxin®, Ciloxan®)

Digoxine (= Lanoxin®)

IJzerpreparaten

Tetracyclinen

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De tabletten fijnkauwen (voor snelle verlichting van de klachten) of opzuigen.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

U kunt medicijnen die de dokter heeft voorgeschreven beter niet zelf combineren met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt.

Als u niet weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met het innemen, kunt u dat het beste met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Zelfzorg-medicijnen op recept worden meestal niet vergoed. Sommige zorgverzekeraars hebben echter zelfzorg-medicijnen opgenomen in het zorgpakket.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Rennie®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering


(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017