Met of zonder recept

Dit medicijn is ook zonder recept verkrijgbaar (= niet-recept- = NR- = over-the-counter- = OTC-geneesmiddel).

Werkzame stof

Malathion

Geneesmiddelgroep

Luizen/vlooien-middelen (= pediculicide middelen)

Samenstelling

Zie Noury® Hoofdlotion of Prioderm®

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Luis (hoofd- en schaamluis)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Kinderen, jonger dan 6 maanden (tenzij de arts anders voorschrijft)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens en na gebruik van dit middel geen borstvoeding geven .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit middel is een insecticide, dat luizen (= pediculicide werking), mijten (= acaricide werking) en de meeste van hun eieren (= neten) doodt.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de werking van dit zelfzorg-medicijn.

Bijwerkingen

Geur, onaangenaam

Hoofdroos, tijdelijke verergering

Overgevoeligheidsreacties van de huid

Sensibilisering (gevoeliger worden) van de huid na herhaald gebruik

Wisselwerkingen

Chloor

Chloorhoudend zwemwater

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Aangeraden wordt om niet binnen 1 week ná gebruik van dit middel te gaan zwemmen in chloor-houdend water.

Draag tijdens gebruik van de lotion rubberen- of wegwerphandschoenen.

Tijdens en direct na gebruik niet bij open vuur komen

Huid en haarbasis door en door bevochtigen. Bij hoofdluis vooral ook achter de oren en in de nek.

Het haar na gebruik 12 uur laten drogen, daarna wassen en de dode luizen en neten uitkammen met een fijne metalen stofkam.

Na gebruik geen hoofdbedekking dragen op opname van de werkzame stof (= malathion) door de hoofdhuid te voorkómen.

De ruimte waarin het middel wordt gebruikt goed ventileren i.v.m. onaangename geur van de lotion.

Niet in contact brengen met ogen, slijmvliezen, gehoorgangen, urinewegen en natte, ontstoken huid. Deze na contact onmiddellijk met water afspoelen.

Na gebruik handen goed wassen met zeep.

Kleren, beddengoed, kammen, etc. goed reinigen, wassen of stomen.

De behandeling zo nodig na een week herhalen.

Personen uit de directe omgeving ook goed op luizen en neten controleren.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen is alleen zinvol wanneer u ze gebruikt volgens het voorschrift van de bijsluiter.

Wanneer u te weinig gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= onderdosering), kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt.

Wanneer u te veel gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag uw apotheker of drogist altijd om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit zelfzorg-medicijn.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de zelfzorg-medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om advies.

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van zelfzorg-medicijnen met uw apotheker of drogist.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit zelfzorg-medicijn nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Wijk niet af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt. Overleg altijd eerst met uw arts, apotheker of drogist als u van het voorschrift wil afwijken.

Raadpleeg uw arts wanneer dit zelfzorgmiddel na enkele dagen geen of onvoldoende effect heeft.

Vergoeding of zelf betalen?

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Zelfzorg-medicijnen op recept worden meestal niet vergoed. Sommige zorgverzekeraars hebben echter zelfzorg-medicijnen opgenomen in het zorgpakket.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Noury® Hoofdlotion of Prioderm®

Bijzonderheden

Aangeraden wordt om niet binnen 1 week ná gebruik van dit middel te gaan zwemmen in chloor-houdend water.

Overdosering

Tranen- en speekselvloed, misselijkheid, braken, diarree, hevig zweten, ernstige ademnood (dyspnoe), pupilvernauwing (= miosis), spierkrampen, kolieken, spierschokken (= convulsies), bewusteloosheid, admehalingsstilstand

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017