Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Introductiejaar

Cannabis Flos®: 2003

Werkzame stof

Cannabis Flos® : dronabinol (= THC = tetrahydrocannabinol) en cannabidiol

Samenstelling

Cannabis flos® SIMM18 (kruising van Cannabis sativa L var. sativa en Cannabis sativa L var. indica): ca. 13% dronabinol en 0,7% cannabidiol.

Cannabis flos® Bedrocan (kruising van Cannabis sativa L var. sativa en Cannabis sativa L var. indica): ca. 18% dronabinol en 0,8% cannabidiol.

Fabrikant/Leverancier

Cannabis Flos®: Fagron Farmaceuticals BV
Hoogeveenenweg 210
2913 LV Nieuwerkerker aan de IJssel
tel: 0180-331133

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Verlichting van de klachten (= palliatieve behandeling) bij diverse aandoeningen, zoals multipele sclerose (= MS), syndroom van Gilles de la Tourette en chronische pijn, misselijkheid en braken bij kanker of AIDS

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor één of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over dit medicijn beschikbaar een eventuele schadelijkheid tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof komt in de moedermelk terecht.

Tijden gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit middel kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

De werking van dit middel is niet precies bekend.

Bijwerkingen

Droge mond

Duizeligheid

Hartkloppingen

Hoofdpijn

Ogen, branderig en rood

Psychische stoornissen

Wisselwerkingen

(Wij beschikken momenteel niet over gegevens betreffende mogelijke wisselwerkingen.)

Hoe te gebruiken?

De dosering is verschillend per patiënt (zie etiket) en kan zo nodig op geleide van de klachten worden aangepast.

Thee: 1 gram cannabis poeder per liter water.
Gebruikelijke dosering: 1 x daags 's avonds één glas of kopje (ca. 0,2 liter) thee.

Sigaretten: per sigaret 0,5 gram cannabis poeder gebruiken.
Gebruikelijke dosering: na iedere trek ca. 15 minuten wachten en eventueel herhalen.

Gedoofde sigaretten (dit gaat bij rijstevloeipapier vanzelf) bij hergebruik eerst van het puntje ontdoen (om inhalatie van schadelijke verbrandingsstoffen te vermijden).

Hoe te bewaren?

Poeder: in de verpakking bij kamertemperatuur.

Thee: na bereiding (1 gram per liter water) maximaal 5 dagen in de koelkast bewaren.

Sigaretten: gedoofde sigaretten bij hergebruik eerst van het puntje ontdoen (om inhalatie van schadelijke verbrandingsstoffen te voorkomen).

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren.

Wanneer u teveel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Neem niet meer dan voorgeschreven als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met het innemen, kunt u dat het beste met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt afhankelijk van de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar wel/gedeeltelijk/niet vergoed.

Cannabis flos variëteit SIMM18: ? 41,- per pot van 5 gram (september 2003)

Cannabis flos variëteit Bedrocan: ? 47,- per pot van 5 gram.

De apotheekprijs kan variëren als uw apotheek een andere hoeveelheid dan 5 gram aflevert.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Cannabis Flos®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over gegevens betreffende de gevolgen van overdosering met dit middel).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017