Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 114574-5

Werkzame stof

Humaan follikelstimulerend hormoon (FSH)

Humaan luteïniserend hormoon (LH)

Humaan (= menselijk) chorion-gonadotrofine (= HCG)

Geneesmiddelgroep

Hypofyse-voorkwab-hormonen

Samenstelling

Gevriesdroogde injectieflacon bevat 75 IE humaan follikelstimulerend hormoon (FSH) activiteit en 75 IE humaan luteïniserend hormoon (LH) activiteit.

Gevriesdroogde injectieflacon bevat 150 IE humaan follikelstimulerend hormoon (FSH) activiteit en 150 IE humaan luteïniserend hormoon (LH) activiteit.

Humaan choriongonadotrofine (hCG), een hormoon dat van nature voorkomt in de urine van zwangere vrouwen, is toegevoegd om de totale LH-activiteit te verhogen.

Fabrikant/Leverancier

Laboratoires GENEVRIER

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Onvruchtbaarheid bij de vrouw

Dit middel wordt gebruikt voor het opwekken van de eisprong bij vrouwen die geen eisprong hebben en die niet hebben gereageerd op andere behandelingen.

Dit middel wordt gebruikt voor het inleiden van de ontwikkeling van meerdere follikels (en dus meerdere eicellen) bij vrouwen die een vruchtbaarheidsbehandeling krijgen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Vergrote eierstokken of cysten, niet veroorzaakt door een hormonale afwijking
(polycysteus-ovariumsyndroom).

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer bestanddelen of voor hormonen, zoals urinaire gonadotrofinen

Bloedingen met onbekende oorzaak

Tumoren of mogelijke tumoren die gevoelig zijn voor vrouwelijke geslachtshormonen.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit wordt o.a. gebruikt bij de aanvang van de zwangerschap ter ondersteuning van de zogeheten luteale fase.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

FSH is noodzakelijk voor normale follikelgroei en -rijping en voor de gonadale steroïdproductie.

LH ondersteunt de door FSH (follikelstimulerend hormoon) veroorzaakte follikelontwikkeling.

Humaan chorion-gonadotrofine (= HCG) wordt bereid uit de urine van zwangere vrouwen. Het heeft dezelfde werking als het natuurlijke luteïniserend hormoon (= LH), dat nodig is voor het vrijkomen van de eicel (= ovulatie).

Bijwerkingen

Injectieplaats:

Jeuk, roodheid, zwelling, kneuzing, pijn en soms allergische uitslag

Overige mogelijke bijwerkingen

Buikpijn

Hoofdpijn

Misselijkheid (= nausea)

Opgezet gevoel

Vochtophoping

Gevoelige borsten

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van belang met andere medicijnen, voeding of dranken.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsuiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017