Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Meropenem

Geneesmiddelgroep

Beta-lactam antibiotica: restgroep

Samenstelling

Poeders voor injectievloeistof: 500 mg en 1000 mg meropenem-trihydraat

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Fresenius Kabi Nederland B.V.
RVG 105437
RVG 105441

Sandoz BV
RVG 105153
RVG 105155-7

Hikma Farmaceutica (Portugal), S.A.
RVG 102986-7

Hospira UK Limited
RVG 104478-9

Ranbaxy UK Ltd.
RVG 103919
RVG 103921

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH
RVG 106294
RVG 106296

Centrafarm B.V.
RVG 109673
RVG 109675

Medipha Sante
RVG 114241-2

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met bacteriën, die gevoelig zijn voor meropenem

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over dit medicijn om de schadelijkheid tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit is een antibioticum dat werkzaam is tegen bacteriën die gevoelig zijn voor meropenem.

Wanneer minder antibioticum wordt gebruikt dan is voorgeschreven, bestaat de kans dat de bacterie ongevoelig wordt (= bacteriële resistentie) voor dit middel. De infectie gaat dan mogelijk niet over of komt weer terug na stoppen met het gebruik.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Allergische reacties, o.a. huidreacties, jeuk, koorts

Bloedbeeldveranderingen

Bloedwaarden, veranderingen (o.a. leverenzymen)

Braken

Diarree

Gevoelswaarneming, stoornissen (= paresthesieën)

Hoofdpijn

Injectieplaats, o.a. irritatie, pijn, ontsteking (tromboflebitis)

Maagdarm-klachten

Misselijkheid

Schimmelinfecties (candida), o.a. mond en vagina

Wisselwerkingen

Probenecide

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn middel wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom wel/ten dele/niet vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering.)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017