Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Tenecteplase

Geneesmiddelgroep

Trombolytica (= bloedstolsel-oplossende middelen)

Samenstelling

Poeders voor injectievloeistof (+ oplosmiddel in wegwerpspuit): 40 mg (= 8000 Units of 50 mg (= 10.000 Units) tenecteplase per injectiepoeder

Fabrikant/Leverancier

Boehringer Ingelheim BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Myocard-infarct (= hart-infarct), binnen 6 uur na het optreden van de eerste symptomen toedienen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Alvleesklier-ontsteking (= pancreatitis), acute

Beroerte, TIA of dementie; ook indien eerder last van gehad

Bloedingen, ernstige, gedurende de afgelopen 6 maanden

Bloedingsneiging, verhoogde (= hemorragische diathese)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), ernstig en ongecontroleerd

Bloedvaten, misvormingen (= arteriële en/of veneuze malformaties), waaronder uitstulpingen van arteriële bloevaten (= arterieel aneurysma)

Gezwellen (= neoplasmata), met verhoogde bloedingsneiging

Hart-aandoeningen, bepaalde (o.a. verlengde cardiopulmonale resuscitatie)

Hersen- en /of ruggemerg-beschadigingen, ook indien eerder last van gehad

Hoofd- of schedelletsel, wanneer recent last van gehad

Maagdarm-zweren (= peptische ulcera), actieve

Netvlies-aandoeningen (= retinopathie) ten gevolge van bloeddrukverhoging (= hypertensie) of suikerziekte (= diabetes mellitus)

Operatie, grote; gedurend de afgelopen 2 maanden

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen

Verwondingen (= traumata), grote; gedurende de afgelopen 2 maanden

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over dit middel bekend om de eventuele schadelijkheid tijdens zwangerschap goed te kunnen beoordelen. In dierstudies is een verhoogd risico op miskraam (= abortus spontanus) waargenomen.

Dit middel bij voorkeur niet toedienen tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Binnen 24 uur na toediening van dit medicijn geen borstvoeding geven .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.


Hoe werkt het?

Dit medicijn lost bloedstolsels (= trombus of embolus) op.

Bijwerkingen

Angina van het hart (= angina pectoris)

Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Bloedingen, meestal alleen op de plaats van injectie

Hartfalen

Hartritme-stoornissen (= aritmieën)

Hartspier-doorbloeding, verminderd (= cardiale ischemie)

Hartstilstand

Longen, vochtophoping (= long-oedeem)

Wisselwerkingen

Bloedstolling-remmende middelen (= anti-coagulantia = 'trombose-middelen') van het cumarine-type, zoals acenocoumarol (= Sintrom®) en fenprocoumon (= Marcoumar®)

Heparine

Medicijnen die direct of indirect (bijvoorbeeld als bijwerking) de bloedstolling beïnvloeden.

Trombocyten-aggregatie-remmers, zoals abciximab (= Reopro®), acetylsalicylzuur (diverse merknamen), carbasalaat-calcium (= Asca), clopidogrel (= Iscover® = Plavix®), dipyridamol (in Asasantin®), eptifibatine (= Integrilin®) en tirofiban (= Aggrastat®)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Bespreek zo nodig uw ervaringen en eventuele problemen na toediening van dit medicijn met de arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Metalyse®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op (ernstige) bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017