Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Methyl-ergometrine

Geneesmiddelgroep

Weeën-opwekkende middelen (= oxytocica)

Samenstelling

Injectie-vloeistof, ampul 1 ml: 0,2 mg methylergometrine-waterstof-maleaat per ml

Fabrikant/Leverancier

Novartis Pharma BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Uterus-bloedingen (= baarmoeder-bloedingen), na bevalling (= postpartale bloedingen), abortus, keizersnede (= sectio caesarea) en curettage

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), ernstige

Bloedvergiftigingsverschijnselen (= sepsis)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of andere ergot-alkaloïden

Stuipen (eclampsie), vóór (= preclampsie), tijdens of na de bevalling (= partus)

Vaatvernauwing, bepaald type (obliterende vaatziekten)

Weeënzwakte

Zwangerschap

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Dit middel niet gebruiken ten behoeve van ontsluiting of bevalling.

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven of dit medicijn niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn zorgt voor een samentrekking (= contractie) van de baarmoederwand.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit medicijn.

Bijwerkingen

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Braken

Buikpijn

Duizeligheid

Hartfrequentie, afname (= bradycardie) of toename (= tachycardie)

Hoofdpijn

Huiduitslag

Misselijkheid

Pijn in de borststreek

Vaatvernauwing (= vasoconstrictie)

Zweten

Wisselwerkingen

Narcosemiddelen (= anaesthetica), zoals hal;othaan en methoxyfluraan

Medicijnen met een vaatvernauwende (= vasoconstrictieve) werking, zoals ergotamine.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Methergin®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie betreffende de mogelijk verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017