Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

2002

Werkzame stof

Methylfenidaat

Geneesmiddelgroep

ADHD-middelen

Samenstelling

Tablet: 5 mg of 10 mg methylfenidaat-hydrochloride

Tabletten met gereguleerde afgifte:18 mg, 27 mg, 36 mg en 54 mg methylfenidaat.

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranceirs o.a.

Sandoz BV
RVG 27033=03957
RVG 27253
RVG 111561-3 (met gereguleerde afgifte)

Pharmachemie BV
RVG 27252

Laboratorios Rubio, S.A.
RVG 29553-4

Janssen-Cilag B.V.
RVG 112662-5 (met gereguleerde afgifte)

Mylan BV
RVG 113594-6

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hyperkinetisch syndroom bij kinderen

Narcolepsie

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Agressie

Alcohol, neiging tot misbruik

Angst, ziekelijke

Depressie

Drugs, neiging tot misbruik

Gilles de la Tourette, syndroom van

Hart- en vaataandoeningen (= cardiovasculaire aandoeningen), bepaalde

Kinderen, jonger dan 6 jaar

Onrust (= agitatie)

Opwinding, ziekelijke

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen of voor andere middelen van dit type (= sympathicomimetica)

Persoonlijkheidsstoornissen

Schildklierhormoon-productie, verhoogd (= hyperthyreoïdie)

Spanning, ziekelijke

Syndroom

Tics

Tics bij broers en zusjes

Tics in de familie

Zelfdodingsneigingen (suïcidale neigingen)

Zwangerschap en borstvoeding

De werkzame stof is schadelijk voor de nog ongeboren vrucht.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

De werkzame stof in dit medicijn gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking een negatieve invloed op uw reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn stimuleert het centrale zenuwstelsel. De werking lijkt op die van amfetaminen.

Bijwerkingen

Angst

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Droge mond

Eetlust, verminderd (= anorexie)

Gewrichtspijn

Groeiremming, bij kinderen (na langdurig gebruik)

Hartfrequentie, toename (= tachycardie)

Hoofdpijn

Huidreacties

Kaalheid

Koorts

Ontstemmingstoestanden

Maagdarmklachten

Psychotische toestanden (bij chronisch gebruik)

Pupilverwijding (= mydriasis)

Rusteloosheid

Slapeloosheid

Spreekdrang

Zelfkritiek, verminderde

Wisselwerkingen

Acetazolamide (Diamox®, Glaupax®)

Alcohol

Amfetamine

Antidepressiva, bepaalde (tricyclische antidepressiva en MAO-remmers)

Anti-epileptica (middelen tegen epilepsie), bepaalde

Antipsychotica

Bloedstollingremmende middelen , bepaalde (cumarinen)

Fenulbutazon (= Butazolidine®))

Guanethidine

Methyldopa (= Aldomet®)

Natriumwaterstofcarbonaat

Plasmiddelen, bepaalde (= thiazide-diuretica)

Vegetarische voeding

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Om inslaapstoornissen te voorkómen moet de laatste dosis van dit medicijn voor 4 uur 's middags worden ingenomen.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Het gebruik van dit medicijn is dan zinloos. Gebruik dus nooit minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met de arts en eventuele begeleider. Vertel hen ook of u wél of niet tevreden bent over het voorgeschreven medicijn. Als dat niet het geval is, kan worden bekeken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met het innemen, kunt u dat met uw (huis)arts of apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Zie bijsluiter bij Methylfenidaat HCl Tabletten

Bijzonderheden

Dit medicijn valt onder de Opiumwet.

Overdosering

Overmatige prikkeling van het centrale en sympathische zenuwstelsel, verhoogde lichaamstemperatuur (= hyperpyrexie), circulatoire instorting (= collaps), spierschokken (= convulsies) en bewusteloosheid (coma)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017