Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

Metoject: voorgevulde spuit 50 mg/ml
RVG 100943

Metoject PEN: voorgevulde pen 50 mg/ml
RVG 111962
RVG 111963
RVG 111964
RVG 111965
RVG 111966
RVG 111967
RVG 111968
RVG 111969
RVG 111970
RVG 111971

Werkzame stof

Methotrexaat

Geneesmiddelgroep

Anti-metabolieten: foliumzuur-antagonisten

Samenstelling

Metoject: voorgevulde spuit 50 mg/ml
1 ml oplossing bevat 50 mg methotrexaat (als dinatriummethotrexaat):

1 voorgevulde injectiespuit van 0,15 ml bevat 7,5 mg methotrexaat.
1 voorgevulde injectiespuit van 0,20 ml bevat 10 mg methotrexaat.
1 voorgevulde injectiespuit van 0,25 ml bevat 12,5 mg methotrexaat.
1 voorgevulde injectiespuit van 0,30 ml bevat 15 mg methotrexaat.
1 voorgevulde injectiespuit van 0,35 ml bevat 17,5 mg methotrexaat.
1 voorgevulde injectiespuit van 0,40 ml bevat 20 mg methotrexaat.
1 voorgevulde injectiespuit van 0,45 ml bevat 22,5 mg methotrexaat.
1 voorgevulde injectiespuit van 0,50 ml bevat 25 mg methotrexaat.
1 voorgevulde injectiespuit van 0,55 ml bevat 27,5 mg methotrexaat.
1 voorgevulde injectiespuit van 0,60 ml bevat 30 mg methotrexaat.

Metoject PEN: voorgevulde pen 50 mg/ml
Metoject PEN 7,5 mg=0,15 ml oplossing voor injectie in een voorgevulde pen
Metoject PEN 10 mg=0,2 ml oplossing voor injectie in een voorgevulde pen
Metoject PEN 12,5 mg=0,25 ml oplossing voor injectie in een voorgevulde pen
Metoject PEN 15 mg=0,3 ml oplossing voor injectie in een voorgevulde pen
Metoject PEN 17,5 mg=0,35 ml oplossing voor injectie in een voorgevulde pen
Metoject PEN 20 mg=0,4 ml oplossing voor injectie in een voorgevulde pen
Metoject PEN 22,5 mg=0,45 ml oplossing voor injectie in een voorgevulde pen
Metoject PEN 25 mg=0,5 ml oplossing voor injectie in een voorgevulde pen
Metoject PEN 27,5 mg=0,55 ml oplossing voor injectie in een voorgevulde pen
Metoject PEN 30 mg=0,6 ml oplossing voor injectie in een voorgevulde pen

1 voorgevulde pen van 0,15 ml oplossing bevat 7,5 mg methotrexaat (als methotrexaat dinatrium).
1 voorgevulde pen van 0,20 ml oplossing bevat 10 mg methotrexaat (als methotrexaat dinatrium).
1 voorgevulde pen van 0,25 ml oplossing bevat 12,5 mg methotrexaat (als methotrexaat dinatrium).
1 voorgevulde pen van 0,30 ml oplossing bevat 15 mg methotrexaat (als methotrexaat dinatrium).
1 voorgevulde pen van 0,35 ml oplossing bevat 17,5 mg methotrexaat (als methotrexaat dinatrium).
1 voorgevulde pen van 0,40 ml oplossing bevat 20 mg methotrexaat (als methotrexaat dinatrium).
1 voorgevulde pen van 0,45 ml oplossing bevat 22,5 mg methotrexaat (als methotrexaat dinatrium).
1 voorgevulde pen van 0,50 ml oplossing bevat 25 mg methotrexaat (als methotrexaat dinatrium).
1 voorgevulde pen van 0,55 ml oplossing bevat 27,5 mg methotrexaat (als methotrexaat dinatrium).
1 voorgevulde pen van 0,60 ml oplossing bevat 30 mg methotrexaat (als methotrexaat dinatrium).

Fabrikant/Leverancier

Medac GmbH

Euro Registratie Collectief B.V. (parallel import)
RVG 109320//100943

Dr. Fisher Farma B.V. (parallel import)
RVG 115633//100943
RVG 116331//100943

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Metoject 50 mg/ml is geïndiceerd voor het behandelen van
- actieve reumatoïde artritis bij volwassen patiënten,
- polyartritische vormen van ernstige, actieve juveniele idiopathische artritis (JIA), wanneer de
respons op niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID?s) onvoldoende is
gebleken,
- ernstige recalcitrante invaliderende psoriasis, die niet adequaat reageert op andere vormen van
behandeling zoals fototherapie, PUVA en retinoïden, en ernstige artritis psoriatica bij
volwassen patiënten.
- lichte tot matige vorm van de ziekte van Crohn, ofwel alleen of in combinatie met
corticosteroïden bij volwassen patiënten die refractair zijn voor thiopurines of deze niet
kunnen verdragen.

Metoject PEN is geïndiceerd voor het behandelen van
- actieve reumatoïde artritis bij volwassen patiënten,
- polyartritische vormen van ernstige, actieve juveniele idiopathische artritis (JIA), wanneer de
respons op niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID?s) onvoldoende is
gebleken,
- ernstige recalcitrante invaliderende psoriasis, die niet adequaat reageert op andere vormen van
behandeling zoals fototherapie, PUVA en retinoïden, en ernstige arthritis psoriatica bij
volwassen patiënten.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Alcoholisme

Bloed-afwijkingen (bloed-dyscrasieën), bestaande (o.a. beenmerg-hypoplasie, leukopenie, trombocytopenie)

Borstvoeding

Leverfunctie-stoornissen

Infecties, ernstige (acute en chronische), zoals HIV, tuberculose, actieve maagdarm-zweren

Nierfunctie-stoornissen

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor één of meer van de bestanddelen

Vaccins, levende (niet gelijktijdig met dit middel injecteren)

Zwangerschap

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet toedienen of gebruiken tijdens de zwangerschap.

Tot 6 maanden na het gebruik van dit medicijn (door man of vrouw) zwangerschap voorkómen .

Borstvoeding

Na toediening of tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan na toediening per injectie als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid, vermoeidheid en slaperigheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn blokkeert de vorming van foliumzuur (= foliumzuur-antagonisme) in de celstofwisseling en remt daardoor de groei van cellen en de celdeling.

De werking wordt 4-8 weken na begin met de behandeling merkbaar.

Bijwerkingen

Zeer vaak (meer dan 10 op de 100 gebruikers): misselijkheid, mond-ontsteking (= stomatitis), spijsverteringsstoornissen (= dyspepsie), veranderde bloedwaarden (transaminasen), verminderde eetlust (= anorexie)

Vaak (1-10 op de honderd gebruikers): diarree, jeuk (= pruritis), hoofdpijn, huiduitslag (reytheem, exantheem), moeheid, mondzweren, slaperigheid, long-ontsteking (interstitiële alveolitis/pneumonitis) met benauwdheid, hoest, koorts; verminderd aantal witte (= leukopenie), rode (= anemie) bloedcellen en bloedplaatsjes (= trombopenie)

Soms (1 op de 1000 gebruikers): zie bijsluiter in de verpakking

Zelden (minder dan 1 op de 10.000 gebruikers): zie bijsluiter in de verpakking

Wisselwerkingen

Acetylsalicylaten, salicylaten en andere pijnstillers (= analgetica) die de prostaglandine-synthese remmen, waaronder naproxen (= Aleve®, Femex®, Naprosyne®, Naprocoat®, Naprovite® en Nycopren®)

xAlcohol

xAntibiotica

Chlooramfenicol

Ciclosporine (= Neoral®, Sandimmune®)

Cisplatine (= Platinol®, Platosin®)

Co-trimoxazol (= Bactrimel®, Eusaprim®, Sulfotrim®, Trimoxol®)

Coffeïne (cafeïne-bevattende dranken zoals koffie, thee, cola)

Etoposide (= Eposin®, Etopophos®, Vepesid®)

Fenytoïne (= Diphanto?ne®, Epanutin®)

Foliumzuur

Medicijnen met leverbeschadigende bijwerkingen (= hepatotoxisch)

Probenicide

Protonpomp-remmers (o.a. Tagamet®, Zantac®)

Pyrimethamine (= Daraprim®)

Reuma-middelen , andere dan dit medicijn

Sulfasalazine (= Salazopyrine®)

Sulfonamiden

Tetracyclinen

Theofylline

Vaccins met levend virus

Hoe te gebruiken?

De injectie wordt een arts of verpleegkundige bereid en toegediend in een spier (= i.m. = intra-musculair), ader (= i.v. = intra-veneus) of onder de huid (= s.c. = sub-cutaan).

Gebruikelijke dosering: 1 injectie per week.

Hoe te bewaren?

Tabletten: in de originele verpakking bij kamertemperatuur

Injecties: zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (opnieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet méér medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verandert.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij onvoldoende vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel zo nauwkeurig mogelijk volgens voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts tijdens de controles. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft. Ook kan hij dan bekijken of bepaalde bijwerkingen , zoals braken en diarree, kunnen worden verminderd.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn wordt slechts ten dele of niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Metoject®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen bij overdosering de bijwerkingen (zie aldaar), al of niet versterkt, optreden.

Bijsluiters

Metoject
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017