Met of zonder recept

Dit medicijn is ook zonder recept verkrijgbaar (= niet-recept- = NR- = OTC-geneesmiddel).

Werkzame stof

Miconazol

Geneesmiddelgroep

Anti-schimmelmiddelen (= antimycotica)

Samenstelling

Crème, waterige (= hydrofiele), 30 gram: 20 mg miconazol per gram

Strooipoeder, 20 gram: 20 mg miconazol per gram

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Pharmachemie BV
RVG 15381-2

Ratiopharm Nederland BV
RVG 20409
RVG 20411

McNeil B.V.
RVG 20686=06193
RVG 20687=06195

Apothecon B.V.
RVG 21865=20409
RVG 21866=20411

Apotex Europe BV.
RVG 22843=15382
RVG 23379=15381
RVG 114139

Sandoz BV
RVG 22848=15382
RVG 23602=15381

Leidapharm B.V.
RVG 22899=15382

Actavis B.V
RVG 23178=15382
RVG 24070=15381

Centrafarm Services BV
RVG 23604-20409
RVG 23605=20411

Kring-Apotheek BV
RVG 26488-9=15382-3

Marel B.V.
RVG 28586=15381

Fagron BV
RVG 28899=15382

Mylan BV
RVG 28997=20409
RVG 28999=20411

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Huidschimmel (= dermatomycose), diverse schimmels en gisten (Candida), o.a. voetschimmel

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Huidspray: ontstoken of beschadigde huid

Oogaandoeningen

Overgevoeligheid voor dit middel of voor een van de bestanddelen

Slijmvliesaandoeningen

Wonden, open

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn kan voor zover bekend tijdens de zwangerschap volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding

Dit medicijn kan voor zover bekend tijdens de periode van borstvoeding volgens voorschrift worden gebruikt.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn is werkzaam tegen schimmel-infecties van de huid (= antimycosticum).

Bijwerkingen

Huid: irritatie, roodheid, branderig gevoel, allergische reacties

Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de mogelijke bijwerkingen.

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en/of de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u de kans dat de klachten langer duren dan nodig is of zelfs verergeren.

Combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met zelfzorg-medicijnen of oude medicijnen, die u heeft bewaard.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt.
Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit medicijn zo nauwkeurig mogelijk volgens voorschrift op het etiket of in de bijsluiter .

Neem contact op met uw (huis)arts als de klachten niet binnen 1-2 weken verdwijnen.

Vraag uw apotheker of drogist altijd om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit medicijn.

Vergoeding of zelf betalen?

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Zelfzorg-medicijnen op recept worden meestal niet vergoed. Sommige zorgverzekeraars hebben echter zelfzorg-medicijnen opgenomen in het zorgpakket.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017