Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Midazolam

Geneesmiddelgroep


Benzodiazepinen

Samenstelling

Injecties: 1 mg, 2 mg of 5 mg midazolam-maleaat per ml.

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Synthon B.V.
RVG 21297
RVG 21299

Genthon B.V.
RVG 21391
RVG 21399

Hameln Pharmaceuticals GmbH
RVG 22579-81

Hikma Farmaceutica (Portugal), S.A.
RVG 22582
RVG 22584

Fresenius Kabi Nederland B.V.
RVG 22588-90

DeltaSelect GmbH
RVG 22591
RVG 22593

Actavis Group PTC ehf
RVG 22594-6

Pharmachemie BV
RVG 29831-2

Sandoz BV
RVG 110832
RVG 110837

Accord Healthcare Ltd
RVG 100470
RVG 100485

Kohne Pharma GmbH
RVG 101673
RVG 101677

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Slaapstoornissen , ernstige, die het normale functioneren verstoren en/of waaronder ernstig wordt geleden.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Ademhalingsproblemen (= respiratoire insufficiëntie), ernstige

Leverfunctie-vermindering (= leverinsufficiëntie), ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen

Spierzwakte, ernstige (= myasthenia gravis)

Stokkende ademhaling tijdens de slaap (= slaap-apnoe-syndroom)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen. Op grond van de werking kan een effect op de pasgeborene niet worden uitgesloten.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof in dit medicijn gaat over in de moedermelk.

Na toediening van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid en slaperigheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Ouderen zijn gevoeliger voor de invloed van dit medicijn op het reactie- en concentratievermogen.

Gelijktijdig gebruik van dit medicijn met alcohol wordt sterk ontraden.

Hoe werkt het?

De werkzame stof in dit medicijn werkt op de hersenen (= centrale zenuwstelsel) en heeft een slaapbevorderende (= hypnotische) werking. Daarnaast heeft het ook een angst-verminderende (= anxiolytische), kalmerende (= sedatieve) en spier-ontspannende werking (= spier-relaxerende) werking.

Bijwerkingen

Afhankelijkheid, fysiek (= gewenning)

Afhankelijkheid , psychisch (= verslaving)

Depressie, reeds bestaande, waarvan de verschijnselen door gebruik van dit middel op de voorgrond treden

Dubbelzien

Duizeligheid

Eetlust, toename

Geheugenverlies, bepaalde vorm van (= retrograde amnesie), enkele uren na gebruik

Gewichtstoename

Huidreacties

Maagdarmstoornissen

Misbruik

Onthoudings- en rebound-verschijnselen na stoppen met het gebruik

Opwinding, vooral bij kinderen en ouderen

Slaperigheid overdag, vooral aan het begin

Spierzwakte (= myasthenia)

Vermoeidheid

Verslaving

Verwarring

Zin in seks (= libido), verminderd

Wisselwerkingen

Alcohol en andere centraal-dempende stoffen of geneesmiddelen

Diltiazem (= Diloc®, Surazem®, Tiadil®, Diltiem®)

Erytromycine (= Eryc®, Erytrocine®)

Geneesmiddelen die de enzymatische activiteit van de lever remmen (o.a. cimetidine = Tagamet, 'de pil').

Itraconazol (= Trisporal®)

Ketoconazol (= Nizoral®)

Verapamil (= Geangin®, Isoptin®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Capsule of tablet ca. half uur vóór het slapen gaan heel innemen met wat water.

Niet langer dan 4 weken gebruiken (tenzij de arts anders voorschrijft).

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik van dit medicijn is dan zinloos. Gebruik dus nooit minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Wanneer u teveel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer niet op eigen initiatief medicijnen van de dokter met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Dit medicijn neemt de oorzaak van uw angststoornis niet weg. Het is slechts bedoeld als een tijdelijke oplossing.

Om afhankelijkheid van dit medicijn te voorkómen, moet u het zeer nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts gebruiken.

Om psychische afhankelijkheid (= verslaving) en/of lichamelijke afhankelijkheid (= gewenning = tolerantie) te voorkómen, mogen slaapmiddelen van dit type (= benzodiazepinen) maar enkele weken achterelkaar worden gebruikt.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.

Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met dit medicijn en waarom. Als u niet tevreden bent, kan uw arts bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken , kunt u dat vragen aan uw arts of apotheker.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Meer informatie

Bijsluiter bij Midazolam Injecties

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Ademhalingsproblemen (ademhalingsdepressie), bewustzijnsdaling, bewusteloosheid (= coma)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017