Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Midodrine

Geneesmiddelgroep

Bloeddrukverhogers (= anti-hypotensiva)

Samenstelling

Gutron® tabletten: 2,5 mg of 5 mg midodrine-hydrochloride per tablet

Fabrikant/Leverancier

Gutron®: Christiaens BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bloeddrukverlaging, ernstige; ten gevolge van opstaan van stoel of bed (= orthostatische hypotensie) wanner andere behandelingen niet of onvoldoende helpen

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Aortawand-verwijding (aneurysma)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Feochromocytoom (sterk toegenomen epinefrine-productie)

Kamerhoekglaucoom, nauwe

Hartdoorbloedingsstoornissen (= ischemisch hartlijden)

Hartfalen

Hartprikkel-geleidingsstoornissen

Hartritme, verlaging (= bradycardie)

Netvliesbeschadiging (- retinopathie) ten gevolge van suikerziekte, zich uitbreidende (= proliferatieve)

Nierfunctie-vermindering (= nierinsufficiëntie), ernstig

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Prostaat-klachten (= prostatisme)

Schildklierhormoon-gehalte van bloed, verhoogd (= hyperthyreoïdie)

Urine, ophouden van (= urine-retentie)

Vaatkrampen en -afsluitingen in de hersenen (cerebrovasculaire spasmen en afsluitingen)

Verkalkte en/of dichtslibbende bloedvataandoeningen (= oblitererende vaatziekten), ernstige

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen. Op grond van de werking kan schadelijkheid van dit middel tijdens de werking niet worden uitgesloten.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

In dierproven is uitscheiding in de moedermelk waargenomen.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn vernauwt bloedvaten (= vasoconstrictieve werking) en verhoogt de bloeddruk (= hypertensieve werking).

Bijwerkingen

Bloeddrukverhoging (= hypertensie), bij hoge doseringen en bij langdurig gebruik in liggende positie

Buikklachten

Hartritme, verlaging (= bradycardie)

Hartritme-stoornissen, bepaalde (boezemfibrilleren)

Hoofdhuid, prikkeling

Huiduitslag (exantheem)

Koude-sensaties, vaak voorkomend

Misselijkheid

Ogen, tranende

Urine-drang

Urine-ophouden (= urine-retentie)

Zweten

Wisselwerkingen

Fludrocortison-acetaat (= Florinef®)

Geneesmiddelen die de hartfrequentie verlagen

Hartglycosiden, zoals digoxine (= Lanoxin®)

Sympathicolytica, bepaalde (alfa-sympathicolytica)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De tabletten bij voorkeur niet 's avonds innemen.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u teveel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u w?l of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Gutron®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen na overdosering ook bijwerkingen (zie aldaar) optreden.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017