Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

EU-registratie

Zavesca®: 2003

Werkzame stof

Miglustaat

Samenstelling

Zavesca® capsules: 100 mg miglustaat per capsule

Fabrikant/Leverancier

Zavesca®: Actelion BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Ziekte van Gauscher

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Nierfunctie-stoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor één of meer van de bestanddelen

Let op!

- Overleg bij ernstige lever- en/of nier-aandoeningen voor gebruik eerst met uw (huis)arts.
- Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
- Dit middel wordt afgeraden bij kinderen jonger dan 18 jaar.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Tijdens gebruik van dit middel zwangerschap voorkómen door gebruik van voorbehoedsmiddelen (= anticonceptiva)

Neem contact op met uw arts als u tijdens gebruik van dit middel zwanger bent geworden.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit middel heeft als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid. Hou hier o.a. rekening mee bij deelname aan het verkeer en het bedienen van machines.

Hoe werkt het?

Dit medicijn vermindert de vorming van glucosylceramide. Hiewrdoor hoop zich minder glucosylceramide op in de weefsels.

Bijwerkingen

Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 gebruikers)

- buikpijn
- diarree (80% van de gebruikers)
- winderigheid (= flatulentie)
NB. Bovengenoemde klachten verdwijnen gewoonlijk 1-3 maanden na de aanvang van het gebruik. Zo nodig kan de dosis worden verminderd om deze klachten te verminderen.
- duizeligheid
- hoofdpijn
- gewichtsverlies (60%)
- bevingen (= tremoren) of verergering daarvan (20-30%)
- gezichtsvermogen, verminderd

Vaak (1-10 op de 100 gebruikers)

- eetlust, verminderde
- gewichtstoename
- gevoelswaarneming, gedeeltelijk verminderd paresthesie)
- tintelingen (perifere neuropathie)
- spijsverteringsstoornissen (= dyspepsie)
- leerproblemen (cognitieve dysfunctie)

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen met andere stoffen te verwachten.

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Gebruikelijke dosering voor volwassenen: 3 x daags 100 mg
Bij verminderde nierfunctie wordt gewoonlijk bij de aanvang een lagere dosering voorgeschreven.

Neem de capsules heel in met water.

Neem na vergeten van een capsule deze alsnog in, maar neem nooit een dubbele dosis. Sla in dat geval de vergeten dosering over.

Neem bij overdosering onmiddellijk contact op met de (huis)arts.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Ook het gebruik van medicijnen is alleen zinvol wanneer u ze gebruikt volgens het voorschrift van de bijsluiter.

Wanneer u te weinig gebruikt van dit medicijn (= onderdosering), kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt.

Wanneer u te veel gebruikt van dit medicijn (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag uw apotheker of drogist om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit medicijn.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om advies.

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van medicijnen met uw apotheker of drogist.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met het gebruik van dit medicijn met uw arts of apotheker.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijnen is alleen op recept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.

Vraag zo nodig uw arts, apotheker of zorgverzekeraar om informatie over de vergoeding van medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Zavesca®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017