Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Minocycline

Geneesmiddelgroep

Antibiotica: tetracyclinen

Samenstelling

Tabletten, omhulde: 50 mg of 100 mg minocycline-hydrochloride

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Pharmachemie B.V.
RVG 25319-20

Actavis B.V
RVG 22098-9

Mylan B.V.
RVG 22153-4

Sandoz B.V.
RVG 22155-6

Disphar International B.V.
RVG 103733

Eurogenerics N.V.
RVG 110440-1

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met bacteriën die gevoelig zijn voor minocycline

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Kinderen jonger dan 8 jaar

Leverfunctiestoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een of meer van de bestanddelen of voor andere tetracyclinen

Zwangerschap en borstvoeding

De werkzame stof in dit medicijn kan op grond van de werking tijdens de zwangerschap schadelijk zijn voor moeder en/of vrucht.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. evenwichtsstoornissen en gezichtsstoornissen (o.a. dubbelzien) veroorzaken.
Hiervan kunnen o.a. allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit is een antibioticum dat werkzaam is tegen ziektekiemen (= micro-organismen) die gevoelig zijn voor minocycline.

Wanneer minder antibioticum wordt gebruikt dan is voorgeschreven, bestaat de kans dat de bacterie ongevoelig wordt (= bacteriële resistentie) voor dit middel. De infectie gaat dan mogelijk niet over of komt weer terug na stoppen met het gebruik (= recidiveren) van dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Allergische reacties (o.a. huiduitslag, jeuk, shock-reactie)

Bloedarmoede (o.a. hemolytische anemie)

Bloedbeeldveranderingen (= hematologische veranderingen)

Braken

Diarree

Duizeligheid (vertigo)

Evenwichtsstoornissen (= vestibulaire stoornissen)

Gewrichtspijn (poly-artralgie)

Gezichtsstoornissen (visusstoornissen), o.a. donkere vlek voor ogen (= scotoma), dubbelzien en hallucinaties

Huiduitslag (urticaria, fotodermatitis) en/of -zwelling (angio-oedeem)

Licht-overgevoeligheid (= fotosensibiliteit)

Maag-darmstoornissen

Misselijkheid

Schildklierverkleuring (niet zichtbaar van buitenaf)

Vitamine B-tekort, na langdurig gebruik

Wisselwerkingen

Alcohol

Antibiotica met een bacteriedodende (= bactericide) werking

Barbituraten (o.a. fenobarbital)

Bloedstolling-remmende middelen (anticoagulantia), die via de mond moeten worden ingenomen (= oraal)

Carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®)

Fenytoïne (Diphantoïne®, Epunatin®)

Geneesmiddelen die aluminium, bismut, calcium, ijzer, magnesium of zink bevatten.

Ionen-uitwisselaars (medicijnen tegen vergiftiging met zware metalen)

Medicijnen die de maagdarm-activiteit (= peristaltiek) remmen

Methoxy-fluoraan (anestheticum)

Kool, geactiveerde (Norit®)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

De tabletten overdag (dat wil zeggen niet voor het slapen gaan) in zittende of staande houding heel doorslikken met ruim water (geen melk!) of voedsel

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekte of de klachten niet overgaan of dat u (opnieuw) ziek wordt. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Gebruik deze medicijnen niet korter dan is voorgeschreven omdat de kans dan groot is dat de infectie weer terugkomt (= recidiveren).

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet méér van dit medicijn dan is voorgeschreven.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Medicijnen die de dokter heeft voorgeschreven niet zelf combineren met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag uw arts of apotheker altijd eerst advies als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van de medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wanneer u geen of te weinig antibioticum gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekteverwekkende bacterie ongevoelig (= resistent) wordt voor dit middel. U loopt dan de kans dat de infectie niet overgaat of dat u opnieuw ziek wordt, wanneer u stopt met het gebruik van dit middel.

Gebruik daarom niet minder van dit medicijn dan de voorgeschreven hoeveelheid en gebruik het ook niet korter dan is voorgeschreven door de dokter. Het is dus erg belangrijk dat u de kuur afmaakt .

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met het gebruik van dit medicijn tijdens de controle met uw arts. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Vraag uw arts of apotheker om advies als u problemen heeft met het gebruik van dit medicijn.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom in principe vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn echter ook recept-geneesmiddelen die niet of slechts ten dele worden vergoed.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Minocycline Tabletten

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over gegevens over de mogelijke verschijnselen na overdosering van dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017