Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Acetylcholine

Geneesmiddelgroep

Diverse oogmiddelen

Samenstelling

Poeder voor oogdruppels (instillatie-vloeistof), 2 ml: 10 mg of 20 mg ('E') acetylcholine per ml (bevat ook 30 mg mannitol per ml)

Fabrikant/Leverancier

Bournonville Pharma BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Miose (pupil-vernauwing), bij oog-operaties

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Hoornvlies (= cornea), beschadiging

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn kan voor zover bekend tijdens de zwangerschap zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Borstvoeding

Dit medicijn kan voor zover bekend tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit middel kan ooglens-troebeling (= cataract) veroorzaken (zie ook bijsluitertekst in de verpakking). Hiervan kunnen allerlei dagelijkse bezigheden, zoals deelname aan het verkeer en het bedienen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

De werkzame stof veroorzaakt pupil-vernauwing (= miosis).

De werking begint onmiddellijk na indruppelen en duurt ca. 10 minuten.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit medicijn.

Bijwerkingen

Ooglens-troebeling (= grijze staar, cataract), verdwijnt na stoppen met het gebruik

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen met andere medicijnen, voedsel of vloeistoffen te verwachten.

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt door of onder toezicht van een (oog)arts bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Zie bijsluiter van Miochol®

Bijzonderheden

De oogdruppels bevatten mannitol.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over gegevens betreffende de mogelijk verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017