Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 110664

Werkzame stof

Misoprostol

Geneesmiddelgroep

Morning-after middelen, na de inname van mifepriston, een ander geneesmiddel.

Samenstelling

Tablet: 400 microg misoprostol

Fabrikant/Leverancier

Exelgyn

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Morning-after pil/link], na de inname van mifepriston, een ander geneesmiddel

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Als er niet met een echo of biologisch onderzoek bevestigd is dat u zwanger bent.

Als de eerste dag van uw laatste menstruatie langer dan 49 dagen (7 weken) geleden is.

Als uw arts denkt dat u een buitenbaarmoederlijke zwangerschap heeft (het eitje heeft zich dan buiten
de baarmoeder ingenesteld).

Als u geen mifepriston kunt innemen (mifepriston wordt gebruikt in combinatie met MisoOne®).

Zwangerschap en borstvoeding

Het niet slagen van de zwangerschapsafbreking (zwanger blijven) na het innemen van MisoOne® volgend op de inname van het eerste middel van de behandeling (mifepriston) is in verband gebracht met het optreden
van aangeboren afwijkingen.

U moet 36‐48 uur voordat u MisoOne® gaat innemen het andere geneesmiddel
(mifepriston) innemen.

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Dit middel niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Misoprostol lijkt erg op prostaglandine, een chemische stof die uw lichaam van nature aanmaakt. Misoprostol zorgt ervoor dat de baarmoeder zich samentrekt en de baarmoedermond zachter wordt.

Bijwerkingen

Pijn op de borst, moeite met ademhalen, verwardheid of een onregelmatige hartslag, neem contact op met uw arts.

Koorts met spierpijn, versnelde hartslag,
duizeligheid, diarree, overgeven of een gevoel van slapheid, , neem contact op met uw arts.

Diarree

Misselijkheid

Samentrekken van de baarmoeder of baarmoederkrampen.

Buikpijn

Infectie van de baarmoeder

Overgevoeligheidsreacties, bijvoorbeeld jeukende rode vlekjes, blaasjes of beschadigde plekjes op de huid.

Wisselwerkingen

Niet‐steroïdale ontstekingsremmers (ook wel ?NSAID?s? genoemd), zoals acetylsalicylzuur (aspirine) of diclofenac.

Maagzuurremmende middelen en maagzuurremmende middelen die magnesium bevatten (deze
middelen worden gebruikt voor de behandeling van brandend maagzuur en spijsverteringsklachten).

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Deze tablet moet via de mond worden ingenomen.
MisoOne® moet 36‐48 na de inname van 600 mg mifepriston worden ingenomen.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt.

Als u niet weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met het innemen, kunt u dat het beste met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar.


Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

U mag MisoOne® niet later dan 49 dagen na de eerste dag van uw
laatste menstruatie innemen.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe kunnen is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017