Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 09337
RVG 18029
RVG 18987

Werkzame stof

Mitomycine

Geneesmiddelgroep

Antikankermiddelen: anti-tumor antibiotica

Samenstelling

Poeder voor injectievloeistof: 2 mg, 15 mg of 40 mg mitomycine per ml injectievloeistof

Fabrikant/Leverancier

Takeda Nederland bv

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Adenoom van maag, alvleesklier (= pancreas) of borstklieren (= mammae)

Baarmoederhals-kanker (= cervix-carcinoom), wanneer uitgezaaid (= gemetastaseerd)

Blaaskanker (= blaas-carcinoom)

Tumoren van maag en darm (= maag- en darmkanker)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Op grond van de werking kan dit medicijn schadelijkheid zijn tijdens de zwangerschap.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Tot 3 maanden na het gebruik van dit medicijn door man of vrouw zwangerschap voorkómen .

Borstvoeding

Na infusie van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij toediening volgens voorschrift geen negatieve invloed op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn is een antibioticum dat de groei van tumoren remt.

Bijwerkingen

Beenmerg-depressie, met name leidend tot verminderd aantal rode bloedplaatjes (= trombocytopenie) en witte bloedcellen (= leukopenie)

Blaas-ontsteking, na toediening in de blaas

Bloedarmoede (= anemie)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie)

Braken, na toediening

Griep-achtige verschijnselen, 5-8 dagen na toediening

Haaruitval (= alopecia)

Hart-aandoeningen (= cardiomyopathie) t.g.v. gebruik van anthracyclinen, verergering daarvan

Huidreacties

Huiduitslag, over hele lichaam Injectieplaats, bindweefsel-ontsteking (= cellulitis) en pijn

Long-aandoeningen

Misselijkheid, na toediening

Mondslijmvlies-ontsteking (= stomatitis)

Nagels, verkleuring

Nierbeschadiging (= niertoxiciteit), ernstige

Wisselwerkingen

Anthracyclinen

Bleomycine (= Bleonoxan®)

Vinca-alkaloïden

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter.

Algemeen

Kleine kinderen denken dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen moet u niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn ook met uw (huis)arts en/of verpleegkundige.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn ook met uw (huis)arts en/of verpleegkundige.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Mitomycin-C 'Kyowa'®

Bijzonderheden

Tot 3 maanden na toediening van dit medicijn zwangerschap voorkómen.

Overdosering

Momenteel beschikken wij niet over informatie betreffende de mogelijke verschijnselen na overdosering.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017