Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Introductiejaar

Onbekend

Werkzame stof

Morfine

Geneesmiddelgroep

Sterke pijnstillers (= opioïden)

Samenstelling

Injectievloeistoffen, ampullen: 10 mg, 15 mg of 20 mg morfine-hydrochloride per ml

Tabletten met directe afgifte: 10 mg, 20 mg of 100 mg morfinesulfaat per tablet.

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers o.a.

Centrafarm Services BV
RVG 21389-90
RVG 50836

Pharmachemie BV
RVG 51950
RVG 51952

Kohne Pharma GmbH
RVG 102812
RVG 102815

TioFarma b.v.
RVG 108334-6 (Tabletten met directe afgifte)

Sandoz BV
RVG 112480-2

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Pijn hevige, zowel acuut als chronisch, in het laatste (= terminale) stadium van een ziekte, ten gevolge van een hartinfarct (= myocard-infarct) en benauwdheid (= dyspnoe) en/of long-oedeem als gevolg van verminderde hartwerking (linkerventrikel-falen)

Als pijnstillende vóórmedicatie (= pre-medicatie) en medicatie bij verdoving (= anesthesie)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Ademhalingsdepressie, acute

Astma (= asthma bronchiale)

Bewusteloosheid (= coma)

Blauwe huid en slijmvliezen (= cyanose)

Chronisch obstructieve longaandoeningen (= COPD)

Darmverlamming (= ileus)

Delirium tremens, ten gevolge van overmatig alcoholgebruik

Galkolieken na galweg-operaties

Hersenbeschadiging (= hersentrauma)

Hersendruk (= intracraniale druk), verhoogde

Longaandoeningen, chonisch?obstructieve (= COLD)

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen

Spierschokken en -krampen (convulsieve aandoeningen)

Zwangerschap en borstvoeding

Het is niet precies bekend of dit middel schadelijk kan zijn tijdens de zwangerschap.

Op grond van de werking kan schadelijkheid tijdens de zwangerschap niet worden uitgesloten.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap en/of de bevalling (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid, gezichtsstoornissen (O.a. dubbelzien) en/of sufheid (= sedatie) veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn heeft een pijnstillende (= analgetische) werking via het centrale zenuwstelsel.

De werking is na ca. 1 uur maximaal en duurt 4-6 uur.

Dit medicijn valt vanwege de aard van de werking en bijwerkingen onder de Opiumwet.

Bijwerkingen

Ademhalingsdepressie

Allergische reacties

Afhankelijkheid, lichamelijk (= gewenning) en psychisch (= verslaving); bij langdurig gebruik

Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Braken

Droge mond

Dubbelzien

Duizeligheid

Galweg-kolieken

Gezichtsstoornissen (= visusstoornissen)

Huidreacties, o.a. bultjes en jeuk

Misselijkheid

Nachtmerries

Pupilvernauwing (= miosis)

Stemmingveranderingen

Sufheid

Urine, ophouden (= urine-retentie)

Urine-productie, verminderde (= oligurie)

Verstopping (= obstipatie)

Waanvoorstellingen (= hallucinaties)

Zweten

Wisselwerkingen

Alcohol

Medicijnen met een dempende werking op het centrale zenuwstelsel, o.a. narcose-middelen (= anesthetica), antipsychotica, angstdempende middelen (= anxiolytica), kalmerende middelen (= sedativa), slaapmiddelen (= hypnotica)

Hoe te gebruiken?

De injecties worden bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemenzo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Morfine Injecties

Bijzonderheden

Dit medicijn valt vanwege de aard van de werking en bijwerkingen onder de Opiumwet.

Let op dat bij het meenemen van dit medicijn naar het buitenland een zg Schengen verklaring nodig is. Vraag erna bij uw apotheek, of ga naar www.rijksoverheid.nl

Overdosering

Ademhalingsvermindering (-depressie), verminderde geestelijke functies (depressie van het centrale zenuwstelsel), bewusteloosheid (coma), daling van de lichaamstemperatuur (hypothermie), verminderde hartslag (bradycardie), bloeddrukverlaging (hypotensie), shock

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017