Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

1986

Werkzame stof

Morfine-sulfaat

Geneesmiddelgroep

Sterke pijnstillers (= opioïden)

Samenstelling

Tabletten, met gereguleerde afgifte: 10 mg, 15 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg of 200 mg morfine-sulfaat per tablet

Fabrikant/Leverancier

Viatris Manufacturing BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hevige chronische pijn, die alleen met opioïde pijnstillers voldoende kan worden behandeld

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Ademhalingsdepressie, acute

Astma (= asthma bronchiale)

Bewusteloosheid (= coma)

Blauwe huid en slijmvliezen (= cyanose)

Darmverlamming (= ileus)

Delirium tremens, ten gevolge van overmatig alcoholgebruik

Galkolieken na galweg-operaties

Hersenbeschadiging (= hersentrauma)

Hersendruk (= intracraniale druk), verhoogde

Longaandoeningen, chonisch?obstructieve (= COLD)

Overgevoeligheid voor dit middel of vergelijkbare middelen

Spierkrampen (convulsieve)

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkomendat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiëntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Het is niet precies bekend of dit middel schadelijk kan zijn tijdens de zwangerschap. Op grond van de werking kan schadelijkheid tijdens de zwangerschap niet worden uitgesloten.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap en/of de bevalling (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid , sufheid en/of dubbelzien veroorzaken en een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Morfine heeft een sterk pijnstillende (= analgetische) werking.

De werking duurt na inname van 1 capsule ca. 12 uur.

Dit medicijn valt vanwege de aard van de werking en bijwerkingen onder de Opiumwet.

Bijwerkingen

Ademhalingsdepressie

Afhankelijkheid, lichamelijk (= gewenning) en psychisch (= verslaving); bij langdurig gebruik

Bloeddrukverlaging (= hypotensie), vooral bij opstaan (= orthostatische hypotensie)

Braken

Droge mond

Dubbelzien

Duizeligheid, vooral bij opstaan

Galweg-kolieken vooral na galweg-operaties

Gezichtsstoornissen (= visusstoornissen)

Huidreacties, o.a. bultjes en jeuk

Misselijkheid

Nachtmerries

Pupilvernauwing (= miosis)

Stemmingveranderingen

Sufheid (= sedatie)

Urine, ophouden (= urine-retentie)

Urine-productie, verminderde (= oligurie)

Verstopping (= obstipatie)

Waanvoorstellingen (= hallucinaties)

Zweten

Wisselwerkingen

Alcohol

Medicijnen met een dempende werking op het centrale zenuwstelsel, o.a. narcose-middelen (= anaesthetica), antipsychotica, angstdempende middelen (= anxiolytica), kalmerende middelen (= sedativa), slaapmiddelen (= hypnotica)

Rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

De tabletten zonder te kauwen heel/i] doorslikken met water.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

Gebruik dit medicijn nauwkeurig volgens voorschrift van uw (huis)arts.

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn altijd met uw (huis)arts.

Overleg eerst met uw arts voordat u de dosering verhoogt.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij onvoldoende vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel altijd nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Na langdurig gebruik van morfine-achtige pijnstillers (= opioïden) kunnen lichamelijke afhankelijkheid (= gewenning = tolerantie) en/of psychische afhankelijkheid (= verslaving) optreden. Dit is echter niet of nauwelijks het geval wanneer de dosering goed is ingesteld en het middel daarna volgens voorschrift wordt gebruikt.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts (bijv. tijdens de controle). Vertel uw arts ook of u w?l of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij MS Contin®

Bijzonderheden

Dit medicijn valt vanwege de aard van de werking en bijwerkingen onder de Opiumwet.

Let op dat bij het meenemen van dit medicijn naar het buitenland een zg Schengen verklaring nodig is. Vraag erna bij uw apotheek, of ga naar www.rijksoverheid.nl

Overdosering

Pupilafwijking, ('pin point' pupillen), ademhalingsdepressie, gedeeltelijke (stupor) of volledig (coma) bewustzijnsverlies, afname van de lichaamstemperatuur (= hypothermie), vertraagde hartslag ( bradycardie), bloeddrukdaling (= hypotensie), shock

Kinderen zijn verhoogd gevoelig voor dit medicijn. Vergiftigingen kunnen bij kinderen al bij zeer geringe hoeveelheden plaatsvinden. Bewaar dit medicijn daarom altijd buiten bereik van kinderen.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017