Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/08/448/001

Werkzame stof

Micafungine

Geneesmiddelgroep

Schimmel-middelen (= anti-mycotica)

Samenstelling

Poeder voor concentraat voor infusievloeistof: 50 mg mycafungine-natrium

Fabrikant/Leverancier

Astellas Pharma BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Candidiasis

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor één of meer van de bestanddelen in dit medicijn

Kinderen (< 18 jaar)

Pas op met het gebruik bij (o.a.)

- lever-problemen, ook indien eerder gehad
- gebruik van ciclosporine (Neoral®, Sandimmune®)
- allergische aanleg

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders oordeelt).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn verstoort de aanmaak van een bestanddeel van de celwand van schimmels dat nodig is om de schimmel te laten groeien en overleven.

Bijwerkingen

Meest voorkomende bijwerkingen (o.a.)
- koorts
- huid-irritatie (o.a. jeuk, roodheid, branderig gevoel, vochtafscheiding, zwelling, stolselvorming) op de plaats van infusie

Andere mogelijke bijwerkingen (o.a.)
- pijn, hoofpijn, buikpijn, rillingen
- misselijkheid, braken, diarree
- blozen, jeuk, huiduitslag, allergische reacties (o.a. zwelling in gelaat en/of van lippen), warm-gevoel, moeilijk ademhalen
- afwijkingen in bloedwarden (o.a. verminderd aantaal rode bloedcellen, toegenomen leverwaarden)

Wisselwerkingen

Dexamethason en dexamethason-bevattende medicijnen

Epilepsie-middelen, bepaalde, zoals fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®) en carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®)

HIV/AIDS-middelen, o.a. efavirenz (= Stocrin®) en nevirapine (= Viramune®)

Ciclosporine (= Neoral®, Sandimmune®)

Rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®)

Tacrolimus (= Protopic®, Prograft®)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of andere zorgverlener.

Gebruikelijke dosering: 1 x daags via intra-veneuze (= i.v.) infusie gedurende 1 uur.

Bij nier-problemen en/of overgewicht wordt de dosering meestal aangepast.

Hoe te bewaren?

Ongeopende flacons: in de koelkast bij 2-8oC (dus niet in vriezer!)

Medicatietrouw

Informeer arts of andere zorgverlener als u denkt dat een dosering is overgeslagen.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet waarom dit medicijn wordt toegediend.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele twijfel aan of problemen met dit medicijn met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie ook aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017