Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 32833

Werkzame stof

Vinorelbine

Geneesmiddelgroep

Antikankermiddelen: anti-mitotische middelen

Samenstelling

Poeder voor infusievloeistof, flacons 1 ml en 5 ml: 10 mg vinorelbine-ditartraat per ml

Fabrikant/Leverancier

Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Borstkanker (mamma-carcinoom), als behandeling met anthracycline heeft gefaald of niet mogelijk is

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Leverfunctiestoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor andere vinca-alkaloïden

Zwangerschap en borstvoeding

Op grond van de werking kan dit medicijn schadelijkheid zijn tijdens de zwangerschap.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft)

Tot 3 maanden na het gebruik van dit medicijn door man of vrouw zwangerschap voorkómen .

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt de celdeling van o.a. tumorcellen.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Beenmerg-depressie, o.a. verminderd aantal witte bloedcellen (met name neutropenie)

Braken

Darmverlamming, gedeeltelijk (= darmparese) en zelden volledig (= ileus)

Gevoelswaarneming, verminderd (= paresthesie)

Injectieplaats: na herhaalde injectie o.a. pijn, aderwandontsteking (= flebitis) en brandwonden

Kortademigheid (dyspnoe, bronchospasmen)

Misselijkheid

Verstopping (= obstipatie)

Zenuw-aandoeningen (= neuropathieën, waaronder zenuw-ontstekingen (perifere neuritis)

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

ADH-syndroom: o.a. verminderde urine-productie), darmverlamming, (=ileus) hartproblemen, spierschokken (= convulsies)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017