Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Neostigmine

Geneesmiddelgroep

Choline-esterase-remmers (spierontspanners)

Samenstelling

Injectievloeistoffen, ampullen 1 ml en 5 ml: 0,5 mg neostigmine-methylsulfaat per ml

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Myasthenia gravis (= ernstige spierzwakte)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Afsluiting (mechanische obstructie) van het maagdarm-kanaal, galwegen en/of urinewegen

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid , dubbelzien en slaperigheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.


Hoe werkt het?

Dit medicijn versterkt en verlengt de spierspanning van zowel gladspierweefsel van de inwendige holle organen en de spierspanning van het skeletspierweefsel gedurende enige tijd.

Algemeen

Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Bloeddrukdaling (= hypotensie)

Braken

Diarree

Gezichtsstoornissen (accommodatie-stoornissen)

Hartfrequentie, afname (= bradycardie)

Hartritme-stoornissen (= hartaritmieën), bij hogere doses

Kleinere luchtwegen, vernauwing (= bronchospasmen)

Longslijm-secretie (= bronchiaalsecretie), toename

Maagdarm-stoornissen

Maagkrampen

Maagzuurproductie, toename

Misselijkheid

Pupilvernauwing (= miosis)

Speekselvloed

Spierspasmen en -trekkingen

Spierzwakte

Tranende ogen

Zweten

Wisselwerkingen

Atropine

Spierrelaxerende middelen, bepaalde (curare-achtige en depolariserende)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arst of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Neostigmine Injecties

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Overmatige speeekselvloed, aanrang tot plassen, gezichtsstoornissen (= visus-stoornissen), spierzwakte, spiertrekkingen (fasciculaties), spierverlamming, spierkrampen, opwinding, verwarring, spierschokken (= convulsies), bewusteloosheid (coma)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017