Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend met een speciale artsenverklaring op recept verkrijgbaar (= niet-geregistreerd geneesmiddel).

Werkzame stof

Dihydralazine

Samenstelling

Injectiepoeder (+ 2 ml oplosmiddel): 25 mg dihydralazine

Fabrikant/Leverancier

Novartis Pharma BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bloeddrukverhoging(= hypertensie), in combinatie met een bèta-blokker en/of een plasmiddel (= diureticum)

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Aorta-verwijding (aneurysma aorta dissecans)

Hartfalen (= hart- of myocardinsufficiëntie), bepaalde typen en indien ernstig

Hartritme, verhoging (= tachycardie), ernstige

Lupus (lupus erythematodes, LE) en vergelijkbare ziekten

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of vergelijkbare middelen (dihydralazinen en hydralazinen)

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Dit middel niet toedienen gedurende de eerste 6 maanden van de zwangerschap.

Borstvoeding

De werkzame stof van dit medicijn gaat over in de moedermelk.

Na toediening gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft)..

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn verwijdt de bloedvaten (= vasodilatatie) waardoor de bloeddruk wordt verlaagd (= antihypertensieve werking).

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Angina pectoris-achtige klachten, zoals pijn op de borst

Bloeddrukverlaging (= hypotensie)

Duizeligheid

Gewrichtspijn (= artralgie)

Hartritme, toename (= tachycardie)

Hoofdpijn

Lupus erythematodes (= LE)-achtige klachten, zoals koorts en rode vlekken op de huid (erytheem)

Maagdarmklachten

Rood worden van het gezicht (= 'blozen'= flush)

Slagvolume van het hart, toename

Wisselwerkingen

Alcohol

Bloeddrukverlagende middelen (= anti-hypertensiva), andere dan dit middel maar vooral diazoxide (= Hyperstat®)

Medicijnen met een centraal-dempende werking, zoals slaapmiddelen (= hypnotica) en kalmerende middelen (= sedativa)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Nepresol®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017