Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Netilmicine

Geneesmiddelgroep

Antibiotica: aminoglycosiden

Samenstelling

Netromycine® injectievloeistoffen met met verschillende sterkes netilmicine
De injectievloeistof met 50 mg netilmycine per ml bevat benzylalcohol als conserveermiddel.
De injectievloeistof met 100 mg en 200 mg netilmycine per ml bevatten methylparahydroxybenzoaat en propylparahydroxybenzoaat als conserveermiddelen.

Fabrikant/Leverancier

Netromycine®: Schering-Plough BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met bacteriën die gevoelig zijn voor netilmicine

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen (o.a. methylparahydroxybenzoaat en propylparahydroxybenzoaat of benzaldehyde), voor aminoglycosiden of voor sulfiet

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over dit medicijn om de schadelijkheid tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

De werkzame stof passeert de placenta en bereikt zo de foetus. Gehoor- en/of nierschade bij de foetus kan daarom niet geheel worden uitgesloten.

Borstvoeding

De werkzame stof gaat in kleine hoeveelheden over in de moedermelk. Hierdoor kunnen sensibilisatie, toxische effecten en verstoring van de darmflora bij de foetus optreden.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit is een antibioticum dat werkzaam is tegen ziektekiemen (= micro-organismen) die gevoelig zijn voor neomycine.

Wanneer minder antibioticum wordt gebruikt dan is voorgeschreven, bestaat de kans dat de bacterie ongevoelig wordt (= bacteriële resistentie) voor dit middel. De infectie gaat dan mogelijk niet over of komt weer terug na stoppen met het gebruik.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Ademhalingsonderdrukking (= ademhalingsdepressie)

Allergische reacties, o.a. koorts

Bloeddrukdaling (= hypotensie)

Braken

Evenwichtsorgaan-stoornissen (= vestibulaire stoornissen)

Gehoorschade (= ototoxiciteit)

Hoofdpijn

Misselijkheid

Nierbeschadiging (= nefrotoxiciteit)

Spierzwakte

Verwardheid (desoriëntatie)

Vocht vasthouden (vochtretentie)

Wisselwerkingen

Andere medicijnen met gehoorschade en/of nierschade als mogelijke bijwerking

Bloedstolling-remmende medicijnen (= anti-coagulantia = 'bloedverdunners' = 'trombose-middelen'), die via de mond (= oraal) moeten worden ingenomen

Digoxine (= Lanoxin)®)

Etacrynezuur (= Edecrin®)

Fenoxymethylpenicilline (= Acipen-V®, Penicilline V Kalium Tabletten)

Methotrexaat (= Emthexate®, Ledertrexate®)

Methoxyfuraan

Spierverslappers (= spierrelaxantia) met neuromusculair werkende

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen, ervaringen en problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Netromycine®

Bijzonderheden

De injectievloeistof met 100 mg en 200 mg netilmycine per ml bevatten methylparahydroxybenzoaat en propylparahydroxybenzoaat als conserveermiddelen.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over gegevens over de mogelijke verschijnselen na overdosering van dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017