Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Botulinetoxine A

Geneesmiddelgroep

Spier-ontspanners/-verslappers (= spierrelaxantia)

Samenstelling

Injectievloeistof, flacon 2ml: 5000 eenheden botuline-toxine B per ml
Bevat tevens menselijk eiwit (= humaan albumine).

Fabrikant/Leverancier

Elan Pharma Bv

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Halsspier-verkramping (spasmodische torticollis)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor één of meer van de bestanddelen van dit middel (o.a. menselijk albumine) of voor vergelijkbare medicijnen

Spierziekten, bepaalde (o.a. ALS, perifere neuropathie, myasthenia gravis, syndroom van Eaton-Lambert)

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Voor zover bekend heeft dit medicijn bij toediening volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn heeft een directe ontspannende (= relaxerende) werking op de skeletspieren doordat het de prikkeloverdracht van de zenuw op de spier (= neuromusculaire transmissie) blokkeert.

Algemeen

Lees de patientenbijsluiter voor meer informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Zeer vaak (bij meer dan 10 op de 100 gebruikers)

Droge mond (bij 41% van de gebruikers), pijn op de plaats van injectie

Vaak (bij 1-10 op de 100 gebruikers)

Verslechtering van de aandoening (= torticollis), nekpijn, spijsverteringsstoornissen (dyspepsie), stem-wisseling, spierzwakte (myasthenie), veranderde smaak, zenuwtrekkingen

Wisselwerkingen

Aminoglycosiden (= bepaald type antibiotica)

Medicijnen, die -net als dit medicijn- invloed hebben op de prikkeloverdracht tussen zenuwen en spieren (o.a. curare-achtige middelen)

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij NeuroBloc®

Bijzonderheden

Bevat tevens menselijk eiwit (= humaan albumine).

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen (zie aldaar) groter.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017