Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Trimetrexaat

Samenstelling

Poeder voor concentraat voor infusie in flacon: 25 mg trimetrexaat-isetionaat

Fabrikant/Leverancier

Bioscience

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met parasieten (pneumokystose), bij AIDS-patiënten die niet reageren op de standaardbehandeling of deze niet verdragen of wanneer die niet kan worden toegepast

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid voor dit medicijn, vergelijkbare middelen (quinazoline-houdende-verbindingen) of folinezuur.

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de patiëntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Vóór gebruik van dit medicijn moet zwangerschap uitgesloten zijn.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap .

Ná gebruik van dit medicijn moet zwangerschap gedurende 6 maanden zwangerschap worden voorkómen door middel van afdoende anticonceptieve maatregelen.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo via de moedermelk de baby. Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende (huis)arts of medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg altijd eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit middel kan als bijwerking o.a. verwardheid veroorzaken. Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, waaronder bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit middel is werkzaam tegen het protozoön Pneumocystis carinii pneumonie, dat, vooral wanneer het afweersysteem (= immuunsysteem) is verzwakt, longontsteking kan veroorzaken.

Dit middel moet worden gebruikt in combinatie met folinezuur .

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Bloedbeeld-afwijkingen, bepaalde (verlaagd granulocyten-, hemoglobine en trombocyten-gehalte)

Bloed-laboratoriumwaarden, veranderingen (o.a. transaminasen en alkalisch fosfatase)

Braken

Diarree

Huiduitslag

Koorts

Verwardheid

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter .

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) een wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

Het is in principe altijd mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u die medicijnen nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Wisselwerkingen

Medicijnen die schadelijk kunnen zijn voor de nier (= nefrotoxisch)

Medicijnen die werkzaam zijn op of om worden gezet door cytochroom P450-enzymen

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen (= interacties) van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn moet door of onder toezicht van een arts worden toegediend.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.

Hoe te bewaren?

Zie gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in hun originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur.

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen moet u niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekte of de klachten niet overgaan. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven door de dokter.

Gebruik dit medicijn ook niet korter dan is voorgeschreven omdat de kans dan groter is dat de ziekte terugkeert na stoppen met het gebruik (= recidiveren). Om die reden is voor een goed herstel van het allergrootste belang dat u de kuur geheel afmaakt .

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven.

Vraag uw arts of apotheker om nadere uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken.

Zelf combineren van medicijnen

U moet medicijnen die de dokter heeft voorgeschreven bij voorkeur niet combineren met zelfzorg-medicijnen. Dat kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wil gaan gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in uw medicijnen. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen in dat geval vaak slecht slechts is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Die kunnen dan uw ongerustheid weg nemen, zo nodig de dosering aanpassen en/of bekijken of u andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik medicijnen altijd nauwkeurig volgens het voorschrift van de dokter.

Indien u dit medicijn niet volgens voorschift gebruikt, is de kans groot dat de klachten niet overgaan of enige tijd weer terugkeren (= recidiveren).

Wanneer u geen of te weinig van dit middel gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de infectie niet afdoende wordt bestreden, zodat de klachten niet overgaan of na enige tijd weer terugkeren. Gebruik daarom niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Gebruik dit medicijn ook niet niet korter dan is voorgeschreven. In dat geval is de kans groter dat de ziekte weer terugkeert na stoppen met het gebruik (= recidiveren). Voor een goed herstel is het van het allergrootste belang dat u de kuur geheel afmaakt .

Wanneer u meer (= overdosering) medicijn gebruikt dan is voorgeschreven, neemt de kans op bijwerkingen toe. Gebruik daarom niet meer dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met het gebruik van dit medicijn tijdens de controle met uw arts. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Vraag uw arts of apotheker om advies als u problemen met het gebruik heeft.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook recept-medicijnen die in het geheel niet niet of slechts ten dele worden vergoed.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Neutrexin®

Algemeen

U kunt altijd uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

Geen

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017