Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Introductiejaar

1984

Werkzame stof

Nitroglycerine

Geneesmiddelgroep

Nitraten

Samenstelling

Infusievloeistof voor perfusorpompsystemen, ampullen 5 ml, 25 ml en 50 ml: 1 mg nitroglycerine per ml water

Fabrikant/Leverancier

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Angina pectoris , instabiele

Hartfalen , linkszijdig (linkszijdige hart-insufficiëntie), na vers hartinfarct

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Bloedvolume, verminderd (= hypovolemie), wanneer onbehandeld

Bloeddrukverlaging (= hypotensie), ernstige

Hart-aandoeningen, bepaalde (pericarditis constrictiva en tamponade)

Hartinfarct (= myocardinfarct), kort daarna

Hersendoorbloeding (= cerebrale perfusie), onvoldoende

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen of voor andere nitraten

Schedeldruk (= intracraniale druk), verhoogd; bijvoorbeeld bij hersenletsel of beroerte

Shock, ten gevolge van hartaandoening (= cardiogene shock)

Vochtophoping, inde longen (= longoedeem), ernstige

Sildenafil (= Viagra®), niet combineren met dit middel

Zwangerschap en borstvoeding

Het is niet precies bekend of dit middel schadelijk is tijdens de zwangerschap.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan -met name bij ouderen- als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid en verwardheid (bij hoge doses) veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn verwijdt vooral de veneuze bloedvaten (= aders) en in mindere mate arteriële bloedvaten (= slagaders). Hierdoor hoeft het hart tijdelijk minder arbeid te verrichten, waardoor angineuze pijn wordt opgeheven.

Bijwerkingen

Bloeddrukverlaging en duizeligheid bij opstaan van bed of stoel (= orthostatische hypotensie), vooral bij ouderen

Duizeligheid, vooral bij ouderen

Hartritme, toename (= tachycardie), vooral bij ouderen

Hoofdpijn, vooral bij te snelle toediening

Misselijkheid, vooral bij ouderen

Verwardheid, bij hoge doses

Wisselwerkingen

Sildenafil (= Viagra®)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter.

Medicatietrouw

Niet van toepassing

Medicatiebegeleiding

Niet van toepassing

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Zie bijsluiter van Nitro Pohl Infus®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Sterke bloeddrukdaling (= hypotensie), hartfrequentie-shock, toename, blauw worden (= cyanose), spierschokken (= convulsies), bewusteloosheid (= coma)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017