Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Norepinefrine (= noradrenaline)

Samenstelling

Concentraat voor infusievloeistof, ampullen 1 ml en 5 ml: 1 mg norepinefrine-warerstoftartraat per ml

Fabrikant/Leverancier

Hospira Benelux BVBA
RVG 106021

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bloeddrukverlaging (= hypotensie) ten gevolge van shock

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Narcose met cyclopropaan of halothaan

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of vergelijkbare middelen

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel komt bij gebruik tijdens de zwangerschap gemakkelijk in de foetus terecht.

Op grond van de werking kan schade aan de vrucht tijdens de zwangerschap niet worden uitgesloten.

Borstvoeding

Na toediening van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan na toediening als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit medicijn verbetert o.a. de pompwerking van het hart (= positief inotrope werking), vernauwt de meeste bloedvaten (= vasoconstrictieve werking) en verhoogt de bloeddruk (= hypertensieve werking).

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Ademhaling, tijdelijk stoppen (= apnoe)

Ademhalingsmoeilijkheden

Angst

Bevingen (= tremoren)

Duizeligheid

Hartkloppingen

Hartritme, verlaging (= bradycardie)

Hartritme-stoornissen, vooral na een hartinfarct (= myocardinfarct)

Hoofdpijn

Pijn in de hartstreek (= precordiale pijn)

Rusteloosheid

Schildklier, zwelling

Slapeloosheid

Weefselafsterving (= weefselnecrose) op de plaats van injectie

Wisselwerkingen

Antidepressiva, bepaalde (MAO-remmers, zoals moclobemide = Aurorix®)

Hartglycosiden, zoals digoxine (= Lanoxin®)

Sympathicolytica, bepaalde (= alfa-sympathicolytica)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Norepinefrine Injecties

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Lichtovergevoeligehid (fotofobie), hevig zweten, btaken, keelpijn, pijn achter het borstbeen (retrosternale pijn), ernstige bloeddrukverhoging (hypertensie), hersenbloedingen, spierschokken (convulsies)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017