Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Estradiol (= oestrogeen hormoon) en noretistheron (= progestageen hormoon).

Samenstelling

Verpakking bestaande uit 4 Estraderm TTS '50' pleisters met gereguleerde afgifte van 10 cm2 met 4 mg estradiol per pleister en 4 Estragest TTS pleisters met gereguleerde afgifte van 20 cm2 met 10 mg estradiol en 30 mg norethisteron-acetaat

Fabrikant/Leverancier

Estracomb TTS®: Novartis Pharma BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Oestrogenen-tekort (= oestrogeen-deficiëntie) ten gevolge van de overgang (= menopauze) bij intacte baarmoeder (= uterus) of na verwijdering van de eierstokken (= ovariëctomie).

Osteoporose , voorkomen van (= preventie) osteoporose n  de overgang (= postmenopauzale osteoporose)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Aderwand-ontsteking met stolselvorming (= tromboflebitis)

Baarmoeder-woekeringen (= uterus-hyperplasie)

Corticosteroïd-gebruik, vroeger; waarbij geelzucht, zwangerschapsherpes of beenverharding (= osteosclerose) optrad

Geelzucht, door galstuwing (= cholestatische icterus)

Lever-aandoeningen

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel of voor een of meer van de bestanddelen

Porfyrie (= erfelijke stoornis in de aanmaak van rode bloedkleurstof)

Trombose en/of embolie (= trombo-embolische aandoeningen)

Tumoren, die gevoelig zijn voor oestrogene hormonen

Vaginale bloedingen, onverklaarde

Zwangerschap

Zwangerschappen, eerdere; waarbij geelzucht, zwangerschapsherpes of beenverharding (= osteosclerose) optrad

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens zwangerschap .

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Oestrogene hormonen hebben een gunstige werking op de botmassa en verminderen de overgangsklachten (= climacterische klachten).

Het progestagene hormoon vermindert het risico op baarmoederkanker (= endometrium-carcinoom).

Gebruik van dit medicijn voorkomt onttrekkingsbloedingen.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Acne

Allergische reacties

Borsten, gespannen en pijnlijk

Braken

Doorbraak-bloedingen (tijdens de eerste maanden na gebruik)

Geelzucht (cholestatische icterus)

Hoofdpijn

Huid, pigmentvlekken (= post-inflammatoire pigmentatie)

Huidreacties, allergische (allergische contact-dermatitis), na herhaald gebruik

Huidsmeer (= seborroe)

Huiduitslag (exantheem)

Jeuk, over hele lichaam (= gegeneraliseerde pruritis)

Leverfunctie-stoornissen

Misselijkheid (= nausea)

Plakplaats, jeuk, rode plek (erytheem), pigmentvlekken (= post-inflammatoire pigmentatie)

Stemmingsveranderingen

Trombose

Virilisatie-verschijnselen (optreden van mannelijke kenmerken), in lichte mate

Vocht, vasthouden van (= vocht-retentie)

Wisselwerkingen

Medicijnen die de lever-enzym-functies stimuleren, zoals barbituraten en rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiëntenbijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen, voedsel of dranken.

Hoe te gebruiken?

Eerste 2 weken: iedere week 1 pleister Estraderm TTS '50' gedurende 3-4 dagen op de onbeschadigde de huid aanbrengen.

De daaropvolgende 2 weken: iedere week 1 pleister Estragest TTS gedurende 3-4 dagen op de onbeschadigde de huid aanbrengen.

De pleister steeds op een ander, deel van de huid aanbrengen.

De pleister bij voorkeur aanbrengen op een deel van de huid dat niet teveel beweegt (bijv. zijde, bil, buik en rug).

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen is echter alleen zinvol wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kan het zijn dat de klachten niet verdwijnen en langer duren dan nodig is of zelfs verergeren. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet méér medicijn dan is voorgeschreven.

Overleg altijd eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit medicijn of wanneer u van plan bent de dosering te veranderen.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. In de praktijk is gebleken dat bij onvoldoende vertrouwen in de medicijnen het gebruik ervan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang voor bijwerkingen bent of denkt dat de medicijnen, die u heeft gekregen, niet of niet voldoende helpen , kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met uw (huis)arts of apotheker om te bespreken of doorgaan met die medicijnen wel zinvol is.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift als de werking u tegenvalt of als u geen klachten (meer) heeft. Ook dan moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts tijdens de controles. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bijvoorbeeld bekijken of de dosering moet worden aangepast of dat u (nog) andere medicijnen nodig heeft.

Als u problemen met het gebruik heeft of niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken, kunt u dat ook met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Estracomb TTS®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

(Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na
overdosering met dit medicijn.)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017