Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Tobramycine

Geneesmiddelgroep

Antibiotica: aminoglycosiden

Samenstelling

Injectievloeistof, ampul 2 ml: 10 mg tobramycine-sulfaat per ml

De injectievloeistof bevat sulfiet.

Injectievloeistof, ampullen 2 ml en 3 ml: 40 mg tobramycine-sulfaat per ml

De injectievloeistoffen bevat sulfiet.

Fabrikant/Leverancier

Lilly Nederland, Grootslag 1-5, 3990 RA, Houten

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

infecties met bacteriën, die gevoelig zijn voor dit antibioticum

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen, voor sulfiet of voor andere aminoglycosiden

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over dit medicijn om de schadelijkheid tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

De werkzame stof passeert de placenta en bereikt zo de foetus. Gehoor- en/of nierschade bij de foetus kan daarom niet geheel worden uitgesloten.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders oordeelt).

Borstvoeding

De werkzame stof gaat in kleine hoeveelheden over in de moedermelk. Hierdoor kunnen sensibilisatie, toxische effecten en verstoring van de darmflora bij de foetus optreden.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders oordeelt).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. evenwichtsstoornissen (= vestibulaire soornissen) veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit is een antibioticum dat werkzaam is tegen ziektekiemen (= micro-organismen) die gevoelig zijn voor tobramycine.

Bijwerkingen

Ademhalingsonderdrukking (= ademhalingsdepressie)

Allergische reacties, vooral benauwdheid bij astma-patiënten,

Braken

Evenwichtsorgaan-stoornissen (= vestibulaire stoornissen)

Gehoorschade (= ototoxiciteit)

Hoofdpijn

Huiduitslag

Koorts

Misselijkheid

Nierbeschadiging (= nefrotoxiciteit)

Allergische shock-reactie (= anafylactische shock)

Spierzwakte

Wisselwerkingen

Cisplatine (= Platinol®, Platosin®)

Cefalosporine-antibiotica

Penicilline-antibiotica

Plasmiddelen (= diuretica), sterkwerkende (o.a. furosemide = Fusid®, Lasiletten®, Lasix®, Lasix Retard®; etacrynezuur = Edecrin®)

Spierrelaxantia, neuromusculair werkende

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt door een arts pf verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen /i] met dit medicijn met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen /i] met dit medicijn met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Meer informatie

Zie bijsluiter van Obracin®

Bijzonderheden

De injectievloeistoffen bevatten sulfiet als conserveermiddel.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over gegevens over de mogelijke verschijnselen na overdosering van dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017