Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Desmopressine (= vasopressine-derivaat)

Geneesmiddelgroepen

Hypofyse-achterkwab-hormonen

Middelen bij water-/elektrolyt-huishoudingsstoornissen

Samenstelling

Injectievloeistof, ampul 2 ml:15 microgram desmopressine-acetaathydraat per ml

Fabrikant/Leverancier

Ferring BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Voorkómen (= profylaxe) en/of verminderen van bloedverlies bij:
- slecht functionerende bloedplaatjes (aangeboren of veroorzaakt door medicijnen)
- hemofilie A, type A (lichte vormen)
- verhoogd ureum-gehalte van het bloed (= uremie)
- verlengde bloedingstijd met onbekende oorsprong
- ziekte van von Willebrand, type I (lichte vormen)

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Hartfalen, wanneer onbehandeld

Overgevoeligheid voor dit middel of voor één of meer van de bestanddelen

Ziekte van Von Willebrand, behandeling van

Ziekte van Von Willebrand, type IIb

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet toepassen tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders oordeelt)

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders oordeelt).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij toepassing volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn heeft een werking die vergelijkbaar is met die van het natuurlijke hormoon vasopressine (= anti-diuretisch hormoon = ADH), dat door de achterkwab van de hypofyse (= hersenaanhangsel) wordt afgescheiden. Het remt o.a. de vorming van urine (= anti-diuretische werking).

Bijwerkingen

Bloeddrukdaling (= hypotensie), bij gebruik van hoge doses

Blozen (= 'flushing'), bij gebruik van hoge doses

Duizeligheid, bij gebruik van hoge doses

Hoofdpijn, bij gebruik van hoge doses

Maagdarm-stoornissen, bij gebruik van hoge doses

Algemeen

Er bestaat in de praktijk altijd een kans dat één of meer van de vermelde bijwerkingen zich voordoen. Dat is echter lang niet altijd het geval. Het kan dus ook zijn dat u in het geheel geen last krijgt van bijwerkingen.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank, (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) medicijn(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals krijgt voorgeschreven.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Wisselwerkingen

Indometacine (Dometin®, Indocid®) en waarschijnlijk ook andere pijnstillers die prostaglandine-synthetase remmen (= NSAID's)

Imipramine (= Tofranil®) en andere medicijnen die het natuurlijke vasopressine-gehalte in het bloed kunnen doen stijgen

Hoe te gebruiken?

Dit middel wordt door een arts of verpleegkundige toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek eventuele vragen over of problemen na het gebruik van dit medicijn met uw arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek eventuele vragen over of problemen na het gebruik van dit medicijn met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op recept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en de zorgverzekeraars.

Meer informatie

Bijsluiter bij Octostim® injecties

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017