Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 112479

Werkzame stof

Prednisolon

Geneesmiddelgroep

Gluco-corticosteroïden (= 'corticosteroïden')

Samenstelling

Drank: 6 mg prednisolon per ml

Fabrikant/Leverancier

Pharmapol Arzneimitttelvertrieb-GmbH

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Allergische reacties

Auto-immuunreacties

Ontstekingsreacties

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Inenting (= vaccinatie) met levend virusvaccin

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor andere corticosteroïden

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan op grond van de werking schadelijk zijn tijdens de zwangerschap.

Het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is ter beoordeling van de arts.

Borstvoeding

Na toediening van dit medicijn geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt ontstekingsreacties (= anti-inflammatoire werking) en allergische reacties (= immuunreacties).

Bijwerkingen

Afhankelijk van de toepassing en de dosering kan dit medicijn uiteenlopende bijwerkingen veroorzaken (zie bijsluiter).

Wisselwerkingen

Bloedglucose-verlagende middelen (= antidiabetica), die via de mond (= oraal) worden ingenomen.

Bloedstollingremmende medicijnen (= 'bloedverdunners'= trombose-middelen'), bepaalde soorten (= cumarinen)

Fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutin®)

Efedrine

Pijnstillers, bepaalde (= prostaglandine-synthetase-remmers, zoals Aspirine® en Ascal®)

Plasmiddelen, bepaalde (= kalium-uitdrijvende diuretica)

Rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen is echter alleen zinvol wanneer u ze nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts gebruikt.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kunnen de (pijn)klachten blijven bestaan of zelfs toenemen.

Wanneer u teveel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen. Gebruik dus nooit meer dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker altijd om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of als u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen kan dat het vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan proberen uw ongerustheid weg te nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit medicijn nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Verkeerd gebruik van dit type medicijnen (= corticosteroïden) kan ernstige bijwerkingen veroorzaken. Dit geldt vooral voor kinderen die nog in de groei zijn.

Wijk niet af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt of wanneer u geen pijn of andere klachten meer heeft.

Stop nooit plotseling met het gebruik van dit medicijn.

Gebruik dit medicijn ook niet langer dan is voorgeschreven.

Overleg altijd eerst met uw arts als van het voorschrift wilt afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken of problemen heeft met het gebruik , kunt u dat aan uw arts of apotheker vragen.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op recept verkrijgbaar in de apotheek en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van de medicijnen die u gebruikt.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

De drank bevat methylparahydroxybenzoaat als conserveermiddel.

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017