Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Verzwakte, levende tuberkel-bacteriën (= Mycobacterium bovis)

Geneesmiddelgroepen

Vaccins

Immunomodulantia

Samenstelling

Poeder voor installatievloeistof: 5 x 108 Colony Forming Units (= CFU)

Fabrikant/Leverancier

Organon Nederland BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Blaaskanker (vlak carcinoma in situ van het urotheel van de blaas = CIS; na verwijdering (= TUR) van primair oppervlakking capillair carcinoom of na terugkeer (= recidief) daarvan

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Afweersysteem (= immuunsysteem), verstoord of verzwakt (= immuun-deficiëntie), zoals tijdens de incubatieperiode van infectieziekten en HIV- of AIDS-patiënten met immuun-deficiëntie

HIV-positieven

Medicijnen tegen kanker (= oncolytica, cytostatica, 'chemokuur'), niet combineren met dit vaccin

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen

Positieve reactie op Mantoux-tuberculine reactie (in dat geval is de patiënt besmet met tuberculose of genezen van een eerdere besmetting)

Tuberculose

Tuberculose-medicijnen

Urineweg-infecties

Zwangerschap en borstvoeding

Dit vaccin niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

De eerste week na toediening van dit medicijn wordt geslachtsgemeenschap ontraden of het gebruik van een condoom aanbevolen.

Borstvoeding

Na toediening van dit medicijn geen borstvoeding geven .

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend geen negatieve invloed op het reactie-, concentratie- of gezichtsvermogen.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter om te zien of dit medicijn invloed heeft op uw reactie- of concentratievermogen.

Hoe werkt het?

Dit vaccin bevat verzwakte, levende tuberkel-bacteriën (= Mycobacterium bovis) die de productie van antistoffen tegen zichzelf stimuleren (= actieve immunisatie).

De werking begint na 4-6 weken en de immuniteit duurt 10-15 jaar.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Blaaswand-doorboring (= blaasperforatie) met als mogelijk gevolg longontsteking (= pneumonie), leverontsteking (= hepatitis) en prostaat-ontsteking (= prostatitis)

Blaas-ontsteking (= cystitis)

Griepverschijnselen (tot ca. 24 uur na installatie)

Infecties

Plasproblemen ( mictie-stoornissen)

Temperatuurstijging (= hyperthermie), gering tot matig

Ziek gevoel (malaise)

Wisselwerkingen

Andere vaccins met levende micro-organismen

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.

Hoe te gebruiken?

Dit vaccin wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar toch slechts ten dele vergoed of in het geheel niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Oncotice®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017